Marc Sprenger about eHealth

Marc Sprenger is in Stockholm Director of the ECDC..

European Centre for Disease Prevention and Control

Infectiebestrijding

Het ECDC geeft onafhankelijk, wetenschappelijk advies aan landen in Europa over infectieziektebestrijding. Het heeft als doel om bedreigingen voor de algemene gezondheid door infectieziektes te identificeren. Het kan op eigen initiatief handelen als besmettelijke ziekten van onbekende oorsprong uitbreken en de samenleving in gevaar brengen.

Speerpunten

Marc Sprenger was vanaf 2003 directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook nam hij van 2004 tot 2008 als voorzitter zitting in de raad van bestuur van het ECDC. Marc Sprenger (bron: Medisch Contact) heeft drie speerpunten. ‘Ik zal me vooral richten op het verder versterken van de wetenschappelijke reputatie, samenwerking met anderen en aandacht voor een flexibele organisatie.’