Stick to the facts

Experiment

Online reviewers moeten bij de feiten blijven

Jacintha de Graaf, studente communicatiewetenschap aan VU…

…heeft de Customer Media Scriptie Award 2010 gewonnen. Zij kreeg de prijs voor haar scriptie: ‘Stick to the facts. The impact of online reviews on consumer choice’. De Graaf deed een experiment waarbij de proefpersonen een positieve of negatieve online review van een videocamera met een informatieve dan wel gevoelsmatige inhoud voorgelegd kregen. Gevoelsmatige inhoud heeft bijvoorbeeld te maken met het uiterlijk van een product of de hipheid ervan. Daarnaast kreeg de helft van hen een review van iemand te zien die wat leeftijd, opleiding en woonplaats betreft sterk overeenkwam met de proefpersoon zelf, terwijl de andere helft een review kreeg van een sterk niet-gelijkend iemand.

Jacintha de Graaf (Bron: Best of Customers Media

Review

De Graaf: “Logischerwijs hadden positieve reviews een positiever effect op het productoordeel van de proefpersonen. Maar opvallender was dat dit effect versterkt werd als de reviews een informatieve inhoud hadden. Positieve reviews met een gevoelsmatige inhoud hadden namelijk heel weinig effect.” Reviews geschreven door sterk gelijkende personen bleken bovendien een grotere invloed te hebben op het oordeel van de proefpersonen. Aan de Vrije Universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van online reviews. De resultaten van De Graaf helpen begrijpen waarom sommige online reviews een veel grotere economische impact hebben dan andere.

Jury

Jacintha de Graaf ontving de Customer Media Scriptie Award ter waarde van € 1500,– volgens de jury omdat ze een kwalitatief hoogstaand onderzoek had gecombineerd met een duidelijk relevant onderwerp voor het veld van de customer media.