Doelmatigheid cruciaal

CPB studie

Toekomst voor de Zorg

Toegankelijkheid en Financiering. Doelmatigheid?

Plaats van handeling de 7e etage van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. De kersverse CPB studie over de zorg wordt door Coen Teulings (CPB) op 21 maart 2013 feestelijk aangeboden aan Secrtetaris Generaal Geert van Maanen, die minister Edith Schippers (VWS) vervangt. Deze geeft aan dat er bij de overheid veel behoefte bestaat aan inzicht in de langere termijn van dossiers als pensioenen, onderwijs, zorg. Casper van Ewijk (CPB) illustreert de gekozen aanpak. Toegankelijkheid en Financiering komen prima aan bod in het kloeke rapport (232 pagina’s). Er wordt een kader met een viertal scenario’s gehanteerd. In de analyse ontbreekt de doelmatigheid. Dat is nu juist een cruciaal aspect volgens referenten als Marco Varkevisser (Erasmus). ‘De Telegraaf heeft vandaag al een keuze voor ons gemaakt’ zo betoogt voorman van Zorgverzekeraars Nederland Andre Rouvoet. Kop ‘Zieke moet extra betalen voor zorg’. Rouvoet waarschuwt voor een te rigide louter economische bril (‘Er waren eens vier werelden”, dat is een sprookje…). De werkelijkheid vraagt om een ruimere visie.

Coen Teulings

Panel

Marja Appelman (SIRM) wijst op Parkinsonnet, Buurtzorg en andere initiatieven, waarbij de uitkomst (output) bepalend is. Als we daar nu eens de zorg en de bekostiging op gaan inrichten? Met hulp van de patiënt kunnen we beslist uitkomsten definiëren. Mogelijk is dat zelfs een noodzakelijke bijdrage voor het behoud van de solidariteit? Wouter Bos stelt vast dat preventie loont mits we langer doorwerken. In een scherpe analyse komt hij ook met de suggestie”Waarom niet meer betalen voor slechtere zorg’? Coen Teulings geeft aan dat het CPB graag verder wil met onderzoek. In de paneldiscussie blijkt wel dat daaraan behoefte bestaat, waarbij zeker het aspect van de doelmatigheid een centrale plaats dient in te nemen.

Marja Appelman (SIRM)