Conflict als stimulans …

MC Groep

Conflict geeft duwtje in de rug

MC Groep gaat geplande samenwerking met CCN versneld uitrollen

MC Groep gaat versneld de geplande samenwerking met CCN (Cardiologie Centra Nederland) uitrollen. Daarmee wordt de cardiologische zorg onderdeel van het landelijke netwerk van CCN. De Raad van Bestuur van MC Groep heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de ziekmelding van twee cardiologen vanwege een conflict binnen de vakgroep. Hoewel dit conflict niet geleid heeft tot calamiteiten en de kwaliteit van de patiëntenzorg steeds geborgd is dankzij de inzet van waarnemend cardiologen, wil MC Groep nu vaart maken met de geplande samenwerking om de cardiologische zorg ook in de toekomst op hoog niveau te kunnen houden.

Stethoscoop

CCN

CCN is een grote organisatie met een landelijk dekkend netwerk van cardiologische centra. Ook bij MC Groep wordt, als de samenwerking concreet is, een cardiologisch centrum gevestigd waar ook plek is voor de eigen cardiologen van MC Groep. MC Groep was al in gesprek met CCN omdat hiermee de continuïteit van de cardiologische zorg ook in de toekomst nog beter gewaarborgd kan worden.