Simulatie of Game?

#DSSH 2013

AMC 20 maart

“Medical Simulation”, what’s next?”

Simulation or Games for the training of doctors. Een jubileumcongres van de zeer actieve DSSH midden in het AMC te Amsterdam.  Hoe kun je het onderscheid maken tussen simulatie en games? Kwestie van definities? Maar dan komt Alma Schaafstal (Lector Hogeschool Windesheim) in het geweer: “Laten we tijdens een snelle ontwikkeling zoals we die nu kennen ons niet teveel laten beperken en inkaderen”. Simulatie en Gaming groeien naar elkaar toe. Is Gaming succesvol in healthcare? Slechts een enkeling van de congresbezoekers blijkt –bij handopsteken- nog maar de Wii te gebruiken. Dat valt dus tegen. Het is nog erg zoeken. Training van laparoscopie blijkt via simulatie op meerdere manieren te kunnen plaats vinden. Daarbij blijkt echter een spelomgeving veel beter te werken dan een medische setting! Maar dan moet de Game wel uitstekend ontworpen zijn!

Alma Schaafstal

Co-assistenten

Nog een impressie. Een voordracht van verpleegkundige Aaron Anderson. Hij ontwikkelde in zijn ziekenhuis (Albert Schweitzer ziekenhuis) een simulatie omgeving, een skillslab. Daardoor krijgen co-assistenten (4 tegelijk per training) een betere start op de SEH (spoedeisende hulp). Een ieder krijgt een verschillende rol binnen het team te vervullen. Een tweetal scenario’s is al ontwikkeld (een acuuut myocardinfarct; een acute kortademigheid =dyspneu). Binnen Nederland is dit een uniek protocol. De pilotfase ligt achter de rug. Inmiddels hebben 113 coassistenten dit programma doorlopen. De beoordeling was hoog (gemiddeld 8.8). De verdere programmaonderdelen en de expositie van dit DSSH congres versterken de indruk dat dit allemaal nog maar het begin is van een enorme ontwikkeling. Er is al een ‘simulation library’ weet Aaron Anderson ons te melden..

Kliniek