DHN >> 12000

Een Nieuwjaarsboodschap 2011:

Dutch Health Network zorgt voor permanente verbinding

….tussen alle belanghebbenden voor zorg-en welzijn op LinkedIn.
Meer dan 12.000 leden. Social networking is niet meer weg te denken in de Zorg en Welzijnsbranche. Een succesvol voorbeeld. Het grootste social netwerk groep op LinkedIn voor de zorg en welzijn ‘Dutch Health Network’ draagt haar steentje bij om de zorg-en welzijn blijvend te verbeteren. In dit unieke netwerk kunnen alle geledingen uit de zorg-en welzijnsketen in openheid en verbondenheid met meer dan 12.000 leden een brede maatschappelijke discussie voeren over o.a. kosten, kwaliteit, baten en innovatieve ideeën voor de zorg en welzijn. Uiteraard met de bedoeling om van elkaar te leren door het uitwisselen van standpunten, informatie en best practices.De kwaliteit en kosten van de Zorg in Nederland zijn de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dutch Health Network is inmiddels dan ook het grootste niet gesubsidieerde of op commerciële basis opgerichte social network groep voor Nederland en België. Van de ruim 40.000 social network groepen op LinkedIn staat Dutch Health Network in de top-tien. Alle belanghebbenden en iedereen die een rol vervult in de ontwikkeling, bedrijfsvoering, innovatie, kwaliteit en gezondheid van de Zorg-en Welzijn in Nederland en België zijn hier bij elkaar.
Nederland kent op Internet via o.a. websites met ledentoegang een

Verkokering  netwerkplatformen zorg-en welzijn

Nadeel hiervan is dat de discussies en nieuwsuitwisseling beperkt blijft binnen een groep van dezelfde soort professionals, bijvoorbeeld artsen of bestuurders. Of zich goed, maar wat is er mooier dat de uitwisseling over dilemma’s verder gaat of kennis kan worden genomen dan alleen tussen dezelfde beroepsgenoten. Vandaar dat eind 2009, inmiddels 1 jaar geleden, dit particuliere initiatief onder leiding van oprichter Rob Bergers (52) is ontstaan op LinkedIn.

Rob Bergers via SKYPE (2010)

Initiatiefnemer Rob Bergers

Door ernstige ziekte in het verleden van zijn vrouw Marianne is Rob zowel als manager en als consument anders naar de Zorg en Welzijn gaan kijken. Niet meer eenzijdig vanuit een van de marktpartijen waarvoor hij werkzaam is, maar door gewoon eerst een volledig beeld te krijgen van wat er speelt in brede zin. Door de relatie aan te gaan en begrip te krijgen van de verschillende standpunten wordt een solide basis gevormd voor samenwerking. En dit heeft volgens Rob een blijvend effect op de kosten, baten en kwaliteit van de zorg en welzijn.Het idee achter de oprichting van de LinkedIn groep Dutch Health Network is dan ook dat iedereen van elkaar te weten kan komen en aan gaat voelen wat de verschillende ketendeelnemers denken over bepaalde kwesties in de zorg en welzijn. Daarbij wordt er dagelijks relevant nieuws aangeboden aan alle leden. Hierdoor heeft het lid één portaal op Internet waarbij kan worden beschikt over alle actuele informatie en discussies over de zorg en welzijn. Bijkomend voordeel is dus dat er minder tijd nodig is om een actueel beeld te krijgen over wat er speelt in Nederland, België en de overzeese gebieden. Daarnaast is er een unieke mogelijkheid voor zelfstandige Freelancers en ZZPérs om zich aan te bieden om opdrachten te verwerven in de zorg-en welzijn. Deelname aan Dutch Health Network kost niets. Vaak moet op je eerst op allerlei Internet platformen lid worden door het aanmaken van een betaald account zodat de informatie beperkt blijft tot een kleine groep specialisten.

Belangrijk op Dutch Health Network

Consumenten, patiëntenorganisaties, artsen, verzorgers, maatschappelijk werkers, verzekeraars en overheidsinstanties. Iedereen is met elkaar in Dutch Health Network in verbondenheid. De komende jaren zal Dutch Health Network gezien de toenemende populariteit van LinkedIn aanzienlijk gaan groeien.Dutch Health Network is een goed voorbeeld van de inzet van social media in Nederland en België welke nu en in de komende jaren een duidelijke meerwaarde zal houden voor de zorg en welzijn. Neem gerust een kijkje op LinkedIn en wordt vooral lid.

Logo

Info

Voor nadere informatie kan een mail gestuurd worden naar robbergers@dutchhealthnetwork.nl of raadpleeg de website www.dutchhealthnetwork.nl