VIZ worstelt met PC

Vereniging Informatieverwerking Ziekenhuizen (VIZ)

….wil bij de opkomst van de PC nagaan wat de toepassingsmogelijkheden daarvan zijn in de ziekenhuizen. In een toelichting wordt aangegeven dat “veel instellingen en medisch specialisten op het punt staan personal computers (ook wel microcomputers genoemd) aan te schaffen”.

De agenda doet na 25 jaar wel nostalgisch aan:

Ik herinner mij in 1984 op deze uitnodiging te zijn ingegaan. Ik kan mij het bezoek aan het RKZ te Groningen (thans: Martiniziekenhuis) goed herinneren.

VIZ Agenda

Hoe is het verder gegaan? Ik heb het niet zo gevolgd, maar op Internet is een aardig bericht te vinden waarvan ik een deel weergeef:

In 1986 besloot de Vereniging Informatieverwerking Ziekenhuizen (VIZ), zoals de stichting zich vanaf 1982 is gaan noemen, een geheel nieuw ziekenhuisinformatiesysteem te bouwen op basis van Oracle. De Datapoint-systemen bleken voor de grootse plannen die men had te klein en niet uitbreidbaar. “Overigens was het indertijd ook niet mogelijk om het Oracle-zis dat men voor ogen had op de toenmalige hardware te draaien. Maar, zo luidde de redenering, tegen de tijd dat het systeem af was, zouden er ongetwijfeld heel wat krachtiger computers zijn ontwikkeld”, vertelt Van Huis.
“Een deel van de verenigingsleden was het met die radicale koerswijziging niet eens en besloot uit het samenwerkingsverband te treden. Zij gingen verder in de Zinn (Ziekenhuis Informatie Noord Nederland). Hun intentie was om de oude, bestaande Datapoint-programmatuur eerst te converteren naar een Unix-omgeving en vervolgens opnieuw te bouwen met een moderne ontwikkeltool. Zinn is nu samen met Unisys op basis van Progress een nieuw systeem aan het bouwen.”