Baalderborggroep in lift

Waarom ik dit nieuwtje vermeld?

Tegenwicht tegen veel negatieve berichten

Zo kan het dus ook. Een juiste prijs-kwaliteit verhouding.

Bewondering

In de eerste plaats omdat ik bewondering heb voor de Baalderborg Groep, die wars is van “managementlagen”, maar kiest voor ( innovatieve ) zorg dicht bij de mensen en ontplooiing van medewerkers. Ik vergelijk het een beetje met een initiatief als Buurtzorg.Daarnaast constateer ik dat zorg van waarde is en economische activiteit genereert.De bouwsector zal zich in de handen wrijven met de mededeling dat er gerenoveerd wordt.

Directeur Kees Erend (Baalderborggroep) bij een van de bouwprojecten

Onderstaande waslijst vormt het kenmerk van een vitale organisatie:

 • Een aantal bouwprojecten opgeleverd in 2010: woonvorm in Koekange, woonvorm Fluitekruid in Rijssen, twee apartementen voor IB (intensieve begeleiding) in Hardenberg, renovatie van de nachtzorg-werkplek.
 • Eerste stroobaal gelegd voor het duurzame en groene activiteitencentrum De Koppeling in Hardenberg: een combinatie van wasserij/licht industrieel werk voor 60 cliënten met een verstandelijke beperking in de wijk Marslanden.
 • Er staan een tiental bouwprojecten op stapel in 2011: renovatie zorgcentrum Avondlicht, woonvorm Slagharen, woonvorm Bergentheim (beide zijn combinaties van wonen voor ouderen én mensen met een verstandelijke beperking), aanleg tuin en gebouw (Wevershof) op hoofdlocatie gehandicaptenzorg in Hardenberg, oplevering renovatie en nieuwbouw op de hoofdlocatie Hardenberg, bouw zorglandgoed Stegerveld in Ommen, woonvormen in Vroomshoop en Den Ham, renovatie/nieuwbouw van de Esrand in Ommen (inclusief belevenistuin) en activiteitencentrum de Dante te Ommen.
 • Met de bouwplannen die daadwerkelijk van start gaan in 2011 is een investering gemoeid van rond de 33 miljoen (Ommen en Hardenberg) en daarmee dus een enorme impuls aan bouw (werkgelegenheid), aan zorgmogelijkheden en ook werkgelegenheid structureel in de zorgsector.
 • Deze geplande bouwactiviteiten zullen de huidige werkgelegenheid van 1.200 medewerkers doen uitbreiden met zo’n 230 arbeidsplaatsen binnen de Baalderborg Groep.
 • Daarnaast zijn er nog bouwprojecten in onderzoek in: Emmen, Holten, Wierden, Nieuwleusen, de Krim en Hardenberg (Pepijnhof).
 • Investeren in de vrijetijdsbesteding van onze cliënten en de integratie tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking: Prokkeldag (gestart in 2010 en nu een jaarlijks vervolg), avondwandeldriedaagse voor ouderen in en vanuit zorgcentrum Avondlicht, start van cliënteninternet voor mensen met een verstandelijke beperking, uitstapjes naar de Vierdaagse in Nijmegen, de kerstfair op de Zwieseborg en zo verder.
 • In 2010 fors geïnvesteerd in het opleiden van onze medewerkers. Zo is in samenwerking met Hogeschool Windesheim het managementdevelopmentraject opgezet: ruim 50 leidinggevenden zijn een jaarlang in opleiding door kennis tot zich te nemen, coaching op individuele basis en het werken aan begeleiding (projectmatig werken). Daarnaast hebben rond de 300 medewerkers in het kader van het zogenaamde Eduper-traject deelkwalificaties behaald binnen het sociaal pedagogisch vakgebied. In 2011 gaan we fors investering in het opleiden van medewerkers die geen of weinig scholingsachtergrond hebben.
 • Veel aandacht in 2010 voor onze  500 (!) vrijwilligers: voor het eerst hebben we beide doelgroepen vrijwilligers (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) gezamenlijk ontvangen in de Evenenmentenhal. We hebben ze een feestmiddag aangeboden.
 • Ook de gepensioneerden blijven in beeld: we mochten ze een dag lang bijpraten en verwennen op de eerste gezamenlijke gepensioneerdendag op de Zwieseborg.
 • Na de fusie in 2009 hebben we voorjaar 2010 een ontmoetingsdag georganiseerd voor onze medewerkers: maar liefst 1000 collega’s hebben elkaar getroffen op de Zwieseborg met muziek en een zogenaamd “terugspeeltheater”.
 • We hebben het jaar met onze medewerkers en vrijwilligers afgesloten met het overhandigen van kerstpakketten in de winterse ambiënce van landhoeve de Zwieseborg. Pakketten gemaakt door onze clienten in de dagactiviteitencentra en horecabonnen voor Zwieseborg en Klepperhuus.
 • Baalderborg Groep is actief in het onderhouden van relaties met de samenleving: we organiseerden in 2010 familiebijeenkomsten in elke regio van ons werkgebied, ontvingen 150 medewerkers van Achmea, leden van VNO/NCW, werkbezoek van Tweede Kamerlid Sabine Uitslag, kerstviering voor cliënten en hun familie in de Evenementenhal etc.
 • Ook in bedrijfsmatige zin is 2010 een  goed jaar geweest: we zullen afsluiten met een positief resultaat op onze exploitatie van rond de 2,5 miljoen euro. Ook voor 2011 hebben we een sluitende begroting kunnen presenteren en zijn er mogelijkheden  om te investeren in allerlei belangrijke zaken zowel richting cliënten als medewerkers.
 • Ook de BV’s (Klepperhuus en Zwieseborg) zullen met een positief resultaat het jaar 2010 afsluiten.
 • Vermeldenswaard is tenslotte dat landhoeve de Zwieseborg in 2010 rond de 3000 gehandicapten een logeerplek heeft geboden. Daarnaast hebben maar liefst 30.000 reguliere bezoekers de landhoeve bezocht: dagjesmensen, eters, hotelgasten, campinggasten, verpleeghuizen etc.