Toyota wordt Simple (ESI)

Inmiddels zijn we een jaar verder. Mevr. Schultz is overgestapt naar de politiek.

Het CBO maakt (na failissement) een doorstart met TNO. En Lean? Achmea meldt op 11 januari 2011 goede resultaten in FD. Ziekenhuizen worden met name genoemd. Isala ging al voor!

Laten we nu ook maar afspreken dat we voortaan niet meer over Lean en zeker niet over Toyota spreken. Dat is wel heel erg gedateerd.

Het “European Simple Initiative”  (ESI)  spreekt over “work simplification

Dat is een terminologie die meer aanspreekt!

————————————————————————————————————-

Met Lean door de crisis?  (Geplaatst 13 januari 2010)

Hoe komen we uit de rode cijfers? De roemruchte 35 miljard bezuinigingen.

Deze vraag zal in de Volkskrant worden behandeld door specialisten op de verschillende beleidsterreinen.

Melanie Schultz van Haegen (Zorginkoop Achmea) geeft de aftrap (13 januari 2010).   Zie artikel.

Deze aftrap bestaat uit het aanbevelen van “Lean Six Sigma“.Daarmee zijn goede ervaringen opgedaan in het eigen Achmea bedrijf. In een -als uniek omschreven- samenwerking met twee (niet nader genoemde) ziekenhuizen zou dit tot grote resultaten leiden.Tot zover dit lezenswaardig artikel.

Wellicht verwacht de lezer dat door mij gesteld wordt dat dit een heilloze weg is. Maar dat is zeker niet het geval. Wel denk ik dat veel processen bij de zorgverzekeraar pijnlijke overeenkomsten  hebben (gekregen) met de lopende band van Toyota. Denk aan de Declaratieverwerking. Voor de ziekenhuizen geldt dat veel minder alhoewel ook daar  tegenzin bestaat tegen standaardisatie. Alsof dat de aanzet is tot ontmenselijking van de zorg!

Logo Kwaliteitsinstituut CBO

Nee, vooral het laatste decennium van de vorige eeuw is samen met het Kwaliteitsinstituut CBO veel bereikt dat rechtstreeks is terug te voeren op dezelfde bron.Deze verbetermethodiek onder de vlag van Doorbraak baseert zich eveneens op het bereiken van zelf gedefinieerde doelen op basis van gesignaleerde knelpunten. Daarbij werden indicatoren ontwikkeld, die later onderdeel zijn gaan uitmaken van menig afspraak. Interessant is daarbij dat zorgverzekeraars en zorgverleners de kar samen hebben getrokken met projectleiders vanuit het CBO.

De conclusie moet zijn dat het allemaal minder nieuw is dan het lijkt.

Hooguit dat de zorgverzekeraar het fenomeen heeft (her)ontdekt. Misschien wel via een van de ziekenhuizen die in dezelfde lijn rustig zijn voortgegaan? Het beestje heeft  een andere naam gekregen.

Het risico bestaat dat het -indien opgelegd onder druk van management en gebruikt als individuele meetlat- niet zal beklijven.  Juist de continue vernieuwing en de passie van het team zullen  moeten worden gekoesterd. Anders wordt Lean echt MEAN.