Devices looking for Diseases

Josée Hanssen

Uitstekend betoog

Opening van de tweede dag (15 september 2010)

HAT2010 in Papendal. Dit ondanks het feit dat zij worstelde met een jetlag. In Bangkok had Josee Hansen juist als Projectleider het “Priority Medical Devices Report WHO”(download) openbaar gemaakt

Josee Hanssen HAT2010 (Foto: Geert Wassink, ZonMW)

Vier exemplaren

Zij hield demonstratief een van de nog maar vier in Nederland aanwezige exemplaren omhoog. Een groot aantal behartenswaardige zaken kwamen in haar lezing naar voren. Zeker goed voor meerdere bijdragen! De Slogan “Devices looking for Diseases” laat zich goed onderbouwen met de introductie van de Robot-gestuurde operatie bij prostaatcarcinoom in de USA (da Vinci systeem).

Grafiek uit Perspectief NEJM augustus 19,2010

Grafiek

Deze casus wil ik er op dit moment uitlichten. Voor publicatie zie deze link.
Bovenstaande grafiek laat het aantal prostatectomie zien in de Verenigde Staten over de jaren 2000-2008 heen. Na 2005 is er sprake van een opmerkelijke toename. Dat heeft niets te maken met een eventuele toename van prostaatkanker in de bevolking (sterker nog, er werd minder prostaatcarcinoom gediagnosticeerd). Vrijwel zeker heeft het alles te maken met het ter beschikking komen van geavanceerde, robotgestuurde operatie-apparatuur (da Vinci). Concreet betekende het dat iemand (65+) bij wie in 2007 prostaatcarcinoom werd vastgesteld 14 % meer kans had op een operatieve behandeling dan in 2005. Daarbij is het nog maar zeer de vraag of patiënten uiteindelijk op de langere termijn meer baat hebben bij robotchirurgie bij prostaatcarcinoom. Daarbij zijn de kosten ook nog eens een stuk hoger.
Het blijkt dat de besluitvorming om de apparatuur aan te schaffen niet centraal, maar op lokaal niveau plaats vindt in de Verenigde Staten. En daarbij te weten dat er nog steeds nog onvoldoende evidence is dat het daadwerkelijk beter uitpakt.

Kort Interview