Demping zorggebruik

Een positief bericht in ESB van dit nieuwe jaar 2011

De deelname aan verpleging en verzorging per 65 plusser daalt relatief de komende jaren. Een divergentie. Daarvoor komen de auteurs met een verklaring. Het gestegen aantal hogere opgeleiden vertaalt zich in minder zorggebruik. Daarnaast neemt het aantal “verweduwde ouderen” af, hetgeen ook een gunstig effect heeft op het zorggebruik. Kortom een dempend effect op de -uiteraard wel stijgende- zorgbehoefte.

Een toevoeging mijnerzijds is dat ik hoop en ook verwacht dat innovaties zoals eHealth, Domotica en Robotica er  er nog een schepje bovenop kunnen doen.
Het is mooi dat extrapolatie van data nu al een wat positiever scenario laat zien.