CGM of RT-CGM?

Diabetes

Glucosesensor

…Opgenomen in het basispakket

Aldus luidt de titel van een bijdrage in het eerste 2011 nummer van Medisch Contact. Om een aantal redenen trekt het artikel (gepast gebruik glucose sensor) in MC mijn aandacht.

Drie aanleidingen

* Een wapenfeit uit het verleden. Als internist ben ik destijds betrokken geweest bij de definiering van gepast gebruik van glucosestrips bij de zelfcontrole van diabetes mellitus. Een vorm van regulering of rantsoenering bleek nodig vanwege wildgroei van gebruik. In samenwerking met de regionale zorgverzekeraar (Groene Land) werd in de negentiger jaren een regeling afgesproken, die landelijk navolging kreeg. Dat werkte goed.
* Tijdens mijn werk bij een zorgverzekeraar ben ik vaak tegen het geschetste probleem aangelopen.Hoe bevorder je medische innovaties? Het kip-of het ei dilemma. Zonder onderzoek geen financiering.Zonder financiering geen onderzoek. Een “voorwaardelijke financiering” lijkt inderdaad een oplossing, waarmee het ondernemersrisico tot redelijke proporties kan worden teruggebracht en voldoende “evidence” kan worden opgebouwd.
* Het toeval wil dat ik als -inmiddels publicist- een jaar geleden een congres  over het thema CGM (Continue Glucose Meting) heb bijgewoond en gedocumenteerd. Dat vereiste studie. Ik heb daarover gerapporteerd.

Medisch Contact

Deel titel pagina (MC 7 januari 2011, pag 51)

Werkgroep CGM

Website Nederlandse Diabetes Federatie

Commentaar

In het artikel in Medisch Contact verwijzen de auteurs (vanuit NDF en CVZ) herhaaldelijk naar de NDF en de NDF protocollen.
Op de NDF (Nederlandse Diabetes Federatie) website staan inderdaad een tweetal documenten. NB. De toevoeging “HOT” betekent dat je je er ook aan kunt  branden! Het gaat over RT (Real Time) CGM (Continue Glucose Monitoring. Patienteninformatie en Vergoedingsindicatie.

Toevoeging RT (Real Time) te suggestief

Het artikel in MC gebruikt opmerkelijk genoeg die terminologie niet (bewust of onbewust?).Wikipedia: realtime is een bijwoord van tijd, terwijl real time (los van elkaar geschreven) een zelfstandig naamwoord is dat geen meervoud kent.”Real Time” suggereert dat de gegevens niet alleen worden opgeslagen maar ook leiden tot een feedback/interventie. Glucosestrips dienen van oudsher ook tot realtime aflezing (software) en (eventueel) actie. Bij CGM is dat niet anders. Ongetwijfeld is de achterliggende intelligentie (diabetes management software) in staat een deel van de reactie te formuleren en te alarmeren. Dat is dan nog geen gesloten circuit (closed circuit) maar dat komt er aan.

Medicine 2.0

In Nederland denken we binnen de zorgsector anno 2011 bij Real Time echter aan interactie en communicatie Medicine 2.0. Zeker in combinatie met Monitoring. De gegevens staan “real time’ ( life) ter beschikking van de patient en behandelaar. Vooral de behandelaar wordt daarmee nog meer de ondersteuner van de patient door aanwijzingen te geven.Gevraagd en ongevraagd.

eHealth

De M van CGM duidt ook op monitoring. Tot op welk niveau en door wie? Wie kunnen daar op inspelen. Is dat de bedoeling van stakeholders geweest?Wordt CGM of RT CGM (nieuwe stijl) dadelijk ook vergoed?  Betekent dit dat Telezorg/eHealth weer een stapje dichterbij komt via een achterdeur (als basiszorg op indicatie)? Dit is meer dan een semantische kwestie.