Parlementaire enquête DBC

DBC = Diagnose Behandel Combinatie

Reflectie is nodig

…..Of het ooit zover zal komen is zeer de vraag. Misschien kan het ook anders?
Is transparantie bereikt? Het blijft opmerkelijk dat er zoveel geld gestoken is in een traject waarvan het resultaat is dat we nu wellicht verder moeten met DOT (DBC op weg naar transparantie). Naar mijn mening een eufemisme. De zaak wordt immers geheel omgegooid.

Transparantie_DBC Bron SKIPR

Bron:Skipr

Onvergetelijk

Nooit zal ik de aftrap van het DBC traject vergeten. Samen met een collega bezocht ik in 2000 in Bussum deze meeting. Er hing een wat vreemde eufore sfeer. Dit mag niet mislukken! Tegen elkaar spraken wij onze verbazing erover uit. Het leek immers een uitermate complexe operatie met onzekere uitkomst.Hoeveel miljoenen en Fte’s  zijn hierin gestoken!Met als resultaat?
Zie hieronder de aantekeningen die ik over deze bijeenkomst noteerde:

DBC 2003

Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) per 1 januari 2003
Enkele opmerkingen bij een aantal hand-outs. 
Landelijk Congres Project DBC 2003
op 16 november 2000 in ’t Spant te Bussum.
 
Zie Volgende blad voor details programma onderdelen.
Els Borst stelt dat de omslag gemaakt wordt van centraal (aanbod) naar decentraal (vraag). De Zorgverzekeraar wordt door haar gezien als vertegenwoordiger van de patiënt. Koopmans (voorzitter Stuurgroep) merkt fijntjes op dat de overheid “overpromising & underfunding” is. Koopmans stelt een aantal voorwaarden: DBC : instrument om overeenkomst zorgverzekeraar-zorgaanbieder te faciliteren.Essentieel is dat afgestapt wordt van de ziekenhuisbudgettering. Wetswijziging nodig. Omslag van macro-economisch denken naar transparante zorg.Koopmans stelt dat zowel koopkrachtige ouderen als ontevreden werkgevers de impuls zullen geven tot verandering.Als alternatief voor DBC’s noemt hij de aanneemsom.
 

Persoonlijke Impressie na congres:

De DBC is een uiterst lastig en bewerkelijk instrument. Zeker niet het ei van Columbus. Ik verwacht dat het een aantal nieuwe vragen opwerpt. Wellicht is het een breekijzer om de regelgeving open te breken, maar dan zal de politiek een ondubbelzinnig standpunt dienen in te nemen anders is de DBC zeker een doodgeboren kindje…! 
Jan Taco te Gussinklo

Transparante Zorg 
Heldere Financiering
Einde aan Vrijblijvendheid
In het belang van alle partijen!  
1) Verzekeraar sluit contracten. Zorgplicht (Nb Wachtlijsten)
2) In plaats van contracteerplicht inkoopcontracten voor 1 of meerdere jaren.
3) Verzekeraar 100% risicodrager. Faillissement mogelijk; ook reservevorming!
4) Ziekenfondsverzekering kan vrij de hoogte nominale premie vaststellen. Dient te worden ontdaan van predikaat collectieve lasten.
5) Vorming extra kamer NMa- toezicht op concurrentie zorgverzekeraar.
6) Hoogte honorering medisch specialist dient te worden gekoppeld aan diens productie