ZN dossier 1: verfrissend

De zomerwarmte wordt doorbroken door een fris ogend boekwerkje: ZN dossier 1, een uitgave van de koepel van zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland. De 44 pagina’s bevatten veel wetenswaardigheden. De inleiding geeft aan dat deze publicatie meer wil zijn dan een traditioneel Jaarverslag 2009.

Begeleidend schrijven ZN (Vergroten?Dubbelklik!)

Bestuursvoorzitter Hans Wiegel constateert dat de stelselherziening wel heeft geleid tot concurrentie, maar niet ten koste is gegaan van de  goede onderlinge verhoudingen tussen de zorgverzekeraars. Een komend kabinet wordt gemaand om wat meer afstand te nemen van wat er in de zorg gebeurt en de sector ruimte te bieden.

ZN Directeur Pieter Hasekamp, stelt dat kwaliteitsverbetering ” work in progress ” is. Zorgaanbieders dienen lef en leiderschap te tonen. Acht voorbeeldverhalen laten zien waar de diverse zorgverzekeraars zoal mee bezig zijn. Aangegeven wordt dat deze acht slechts een beperkte keuze vormen uit een veel groter palet aan initiatieven overal in het land.

Een van de acht voorbeelden (pagina 18 -19) is de Hartcoach van zorgverzekeraar Achmea. Rosalie Spiering licht toe dat werknemers van collectiviteiten die bij Achmea zijn verzekerd onderzocht zijn op zorggebruik. Een relatief grote groep werknemers blijkt een coronair verleden te hebben. Onderzoek uit Australië (Evidence Based) leert dat heropname bij een dergelijk verleden kan worden gereduceerd (16 %) door een actieplan samen met werknemers.

Hartcoach is door Achmea geïntroduceerd bij collectiviteiten en de eerste resultaten zijn hoopgevend. Andere voorbeelden zijn de Medicijnrobot (de Friesland) en Wijkpreventie (Agis).

Heel aardig is een weergave van het debat (Zeker over Zorg) in de aanloop naar de verkiezingen. Blijkens de foto’s een inspirerende bijeenkomst op 1 juni 2010, waarbij zorgverzekeraars en patiënten organisaties het initiatief hebben genomen om Kamerleden te laten debatteren met elkaar en het publiek aan de hand van stellingen over eigen betalingen, marktwerking, kwaliteit en ga zo maar door.

De laatste 10 pagina’s zijn gereserveerd voor  Jaarbericht 2009 en extra nuttige informatie. Beslist ook lezenswaard!

Met belangstelling kijken we uit naar ZN dossier 2.