Zorgsector: bied crisis een kans

Het oogt als paniekvoetbal: Ja, de inkomens zijn sterk toegenomen.Nee, het is geen graaien maar een systeemfout.

Specialisten Inkomens

Dat neemt niet weg dat er wel een financieel probleem is. Niet alleen 700 miljoen Euro moet worden teruggehaald. Maar er zal 6 miljard Euro moeten worden bezuinigd. De kosten voor de sector nemen alleen maar toe.

eHealth zal niet alles kunnen oplossen.Een heupoperatie kun je niet vervangen door een teleconsult.Maar misschien kun je wel de patient instrueren zodat revalidatie beter verloopt en controles kunnen worden verminderd.Sterker, dat gebeurt al (UMCU).

De Nederlandse Vereniging voor EHealth (NVEH) roept de politiek, maar ook ons op tot actie.

  • Gerichter Investeren
  • Transparante Regels
  • Vergroten draagvlak (professionals)
  • Incentives voor innovatie
  • Substitutie (bewezen praktijken)

Is er een alternatief? De minister of “wij” aan zet?  Zie blog van Hoofdinspecteur IGZ  Wim Schellekens:  http://www.skipr.nl/blogs/bestuurders-en-professionals-aan-zet-of-de-minister-57811.html

Door deze en andere stappen (actie!) vermijden we de kaasschaaf , want dat is -hoe mooi verpakt ook- de doodsteek voor innovaties. Over de botte bijl hoeven we helemaal niet te filosoferen.