Ouderen: Iets te kiezen?

Verkiezingen

2010

En nu?

Programmavergelijker ouderenbeleid online. Kieskompas vergelijkt voor CSO het ouderenbeleid van politieke partijen. Vanaf 21 mei 2010 staat de Programmavergelijker ouderenbeleid op de website van de CSO. Aan de hand van 49 stellingen vergeleek Kieskompas in opdracht van CSO de standpunten van de politieke partijen over allerlei aspecten van beleid ten aanzien van ouderen.

Kieskompas ouderen

Stellingen

De stellingen beslaan de levensterreinen inkomen, pensioen, zorg, welzijn, mobiliteit en wonen. Per stelling toont de Programmavergelijker de standpunten van twaalf politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni. De Programmavergelijker geeft ook de argumentatie uit de verkiezingsprogramma’s van de partijen weer. Ook de posities van de CSO worden weergegeven zodat de overeenkomsten en verschillen met alle politieke partijen zichtbaar worden. Moeten de premies voor de zorgverzekering wel of niet inkomensafhankelijk worden? Ja, zegt de CSO, maar wat vinden de politieke partijen? Vinden de partijen dat pensioenfondsen verplicht moeten worden om vertegenwoordigers van ouderen in hun bestuur op te nemen? Moet bij nieuwbouw een vast percentage woningen levensloopgeschikt gebouwd worden? En wat zijn de standpunten over de AOW-leeftijd?

Programmavergelijker

De Programmavergelijker speelt ook een belangrijke rol tijdens het verkiezingsdebat over ouderenbeleid dat de CSO op dinsdag 25 mei organiseert. Lijsttrekkers en andere prominenten van acht politieke partijen kruisen die dag de degens over allerlei aspecten die ouderen aangaan. CSO – Verkiezingsdebat ouderenbeleid o.l.v. Violet Falkenburg, 25 mei 2010 van 11.15 tot 13.00 uur. Locatie: NBC, Blokhoeve 1, Nieuwegein.