Geen EHEC Postzegel

Entero Hemorrhagische Escherichia Coli

Het is een opmerkelijke samenloop dat de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVvM) juist in 2011 (20 april) haar eeuwfeest herdenkt. Dat wordt gevierd door de uitgifte van een serie van 10 postzegels.Elders (ook hier op postzegelblog) is daaraan al aandacht geschonken ruim voor de datum van uitgifte (30 mei). Juist in die dagen worden we geconfronteerd met een bacterie uitbraak in Duitsland.

Een van de lezers spreekt de teleurstelling uit over het feit dat de EHEC bacterie niet in de serie is opgenomen,

‘maar zo actueel kunnen ze niet zijn’

Dat had wel degelijk gekund!

De bacterie is immers ook honderd jaar geleden al gefotografeerd en opgenomen in archieven.

EHEC betekent Entero Hemorrhagische Escherichia Coli. Vroeger sprak men ook wel over Bacteria Coli Communis, een meestal onschuldige bewoner van het darmkanaal. Echter sommige varianten produceren een gif (toxine) dat ziekteverschijnselen veroorzaakt. Dat verschil zie je wel niet aan de buitenkant door de microscoop, maar de patient merkt het wel ….

In mijn dikke Duitse handboek (Einfuhrung in das Studium der) BAKTERIOLOGIE uit 1906 van Dr.Carl.Gunther lees ik op pagina 559 dat de bacterie in 1885 door Escherich is ontdekt.

Bacteria Coli Communis (Collectie J.T.A. te Gussinklo) uit Gunther (1906)

De uitgifte

Ontwerper Daniel Maarleveld ‘Ik ben bijgestaan door: Jan Willem Sanders en Lennie Dijkshoorn. Onder begeleiding van Lesley Robertson heb ik het archief in Delft bekeken. Er zijn 2 glas negatieven van Delft gebruikt op de zegels van wijn gist en biogas. Veel andere beelden komen uit persoonlijke collecties. ik ben voor elke zegel in contact gebracht met een of twee experts over betreffende onderwerp’.

De keuze is bijvoorbeeld gevallen op Penicilline:

Uitgave TNT post

EHEC Postzegel

Er is wellicht aanleiding om gewoon een EHEC Postzegel uit te geven, maar misschien ligt het primaat bij onze Oosterburen? Nog vaak zal gesproken worden over deze EHEC epidemie vanwege de vele sterfgevallen en ook de patienten die veroordeeld zijn tot levenslange dialyse (door complicaties)