Nu wel EHEC Zegel

Uitbraak

De ontbrekende zegel

Onlangs becommentarieerde ik de uitgifte van een serie van 10 postzegels met verschillende micro-organismen. Een reactie van een lezer (Postzegelblog) daarop was dat EHEC ontbrak. Dat is maar betrekkelijk. En nu dus gecorrigeerd.

In leemte voorzien:

EHEC

Een postzegel? Dat had wel degelijk gekund! De bacterie is immers ook honderd jaar geleden al gefotografeerd en opgenomen in archieven. Bovendien is het aanmaken van een persoonlijke postzegel via postnl niet zo ingewikkeld.
EHEC betekent Entero Hemorrhagische Escherichia Coli. Vroeger sprak men ook wel over Bacteria Coli Communis, een meestal onschuldige bewoner van het darmkanaal. Echter sommige varianten produceren een gif (toxine) dat ziekteverschijnselen veroorzaakt. Dat verschil zie je wel niet aan de buitenkant door de microscoop, maar de patient merkt het wel ….In mijn dikke Duitse handboek (Einfuhrung in das Studium der) BAKTERIOLOGIE uit 1906 van Dr.Carl.Gunther lees ik op pagina 559 dat de bacterie in 1885 door Escherich is ontdekt.