Ziekenhuizen gaan schipperen

Gisteren kwam minister Schippers het op televisie nog eens goed uitleggen:

Geen vuiltje aan de lucht. Ziekenhuiszorg beter & goedkoper

De ochtendkrant op de voorpagina ‘Ziekenhuizen Specialiseren’. De timing van deze actie is vast niet toevallig, want Nederland viert vakantie.

Laat ik voorop stellen dat er wel iets moet gebeuren en ik waardering voel voor deze minister. Ik ga er van uit dat de basisgedachte is dat de chronische patient zoveel mogelijk uit dat (dure) ziekenhuis wegblijft.(De)concentratie van zorg is volgens mij meer een aanleiding dan uitgangspunt al lijkt dat anders.’Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt’ (Johan Cruijff).

Wat valt mij op?  Nemen we langzaam afscheid van de marktwerking?

-De zorgverzekeraars (in principe elkaar landelijk beconcurrerende marktpartijen) krijgen een hoofdrol toebedeeld. Op de korte en middellange termijn kunnen ze die rol niet waarmaken. Het aantrekken van ‘zwaargewichten’ (zoals bij Achmea) betekent niet dat een organisatie ineens meebeweegt. Ik praat ook maar even niet over het ‘stapelen’ van allerlei risico’s bij de afzonderlijke zorgverzekeraar (lees hier). Kortom, er komen problemen. Is dat de opzet?  Worden de zorgverzekeraars op termijn samengevoegd?

De auteur hangt in 1997 de stethoscoop aan de wilgen

Ziekenhuizen sputteren nu al. Verwikkeld in een concurrentieslag  zullen zij de staf moeten overtuigen. Het natuurlijk proces van (de)concentratie komt onder grote tijdsdruk, waarmee het nog maar de vraag is of de juiste keuzen worden gemaakt. Bedenk dat een eenmaal ingezet beleid nauwelijks omkeerbaar is. Misschien lost het zich vanzelf op? De casus azM stelt niet gerust.

– De patient komt lang niet altijd in het medisch circuit met een omschreven probleem (=diagnose). Kennelijk wordt dat vergeten. Wederom Cruijff zou zeggen ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’. Dat geldt dus ook voor de dokters en de verpleegkundigen. Bedenk dat aan de concentratie van kennis en middelen ook een medisch prijskaartje hangt…. De NPCF zal de vinger aan de pols moeten houden. Innovaties (eHealth , expertsystemen) kunnen dat gemis deels ondervangen.

Ik ben heel benieuwd naar reacties op mijn stellingnames