Het anders doen…

Innovatie

16 Showcases

Briljante Business Modellen

Deze uitgave Briljante Business Modellen van SDU uit 2013 is een echte aanrader! Zowel qua inhoud als uitvoering. Een Redactieteam van drie leden is gefascineerd door bedrijven “die het echt anders doen”. Het aardige is dat niet alleen naar het heden, maar ook naar het (verre) verleden wordt gekeken. En het zal ook niet vaak voorkomen dat er een 13-jarige auteur wordt ingeschakeld. Job Kemperman (zoon van redactielid Jeroen Kemperman) levert een bijdrage over zijn club Ajax. En zijn moeder behandelt de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Dat zet de toon voor een uiterst innovatief boek, waar Achmea terecht trots op kan zijn. De uitgangspunten herken ik als voormalig werknemer bij Achmea. Indertijd werden al in een visie gedefinieerd: het hoge doel, gewaagde doel, kernwaarden en kernkwaliteiten. Dat stramien is ook gehanteerd bij de analyse van de verschillende ondernemingen die worden besproken. Het businessmodel bestaat uit elementen als het marktsegment, klantwaarde, levering en operatie. Nadrukkelijk gaat het om waardecreatie voor de klant, maar ook voor aandeelhouder en medewerker en vooral de maatschappij. Maar liefst 100 bedrijven kwamen in een eerste inventarisatie in aanmerking. Uiteindelijk zijn er 16 geselecteerd. Daarbij is gekeken naar gedrevenheid, volharding en baanbrekend initiatief. Steeds wordt een combinatie van twee bedrijven behandeld die staan voor een omschreven marktsegment.

Najaar 2010

Gezondheidszorg

Mijn specifieke aandacht gaat uit naar de Gezondheidszorg. Een tweetal organisaties uit India wordt in deze uitgave behandeld (“les van de groeibriljant”). Organisaties die lering hebben getrokken uit de voordelen van de lopende band (Taylor) en schaalvoordeel. Een keten van oogklinieken respectievelijk een hartchirurgisch centrum.

Overzicht


Ik heb (met de nodige vrijheid) de oprichtingsdata van de besproken ondernemingen in een staatje weergegeven. Kijk vooral naar de website en breng je eigen organisatie eventueel in kaart!