De stand van het land

Burgerscience

Hoe betrek je burger bij onderzoek

Historisch Geografisch Tijdschrift (HGT) verrast met Focus on Landscape

Misschien lijkt een dergelijk tijdschrift (HGT) uitsluitend iets voor een selecte groep ingewijden. Dat blijkt een misvatting! Het Historisch Geografisch Tijdschrift (HGT) beleeft de 31e jaargang (Uitgeverij Matrijs). De inhoudsopgave maakt meteen nieuwsgierig. Neem nu de nieuwe rubriek “Focus op landschap”, de vaderlandse variant van “Focus on landscape” . Ik durf te stellen dat dit artikel ook interessant is voor lezers met interesse voor historie, informatica, data-analyse, burgerwetenschap, en uiteraard ook natuur en milieu. Basis van de nieuwe rubriek vormt een collectie landschapsfoto’s uit de jaren 70, gemaakt in Noord-Holland. Waar is deze foto gemaakt? Hoe ziet de situatie er nu uit? Wat is in die 35 jaar veranderd?

Website screenshot 27 juli 2013)

Aanpak. Wie volgt?

In juni 2012 is een brainstormsessie gevoerd. Burgers kregen de beschikking over een APP en een website bij hun speurtocht. Een professioneel landschapsfotograaf (Dieuwertje Komen) heeft het project ondersteunt. Resultaat van het project is dat 70% is gelokaliseerd en in kaart gebracht. Het project heeft heel veel aandacht gekregen in media en vakbladen. Edwin Raap (1969) heeft dit begeleid. Uitgangspunt is dat foto’s meer zeggen dan tabellen en grafieken. Het project geeft de “stand van het land “weer. Zeker heeft de ruilverkaveling veel invloed gehad, maar ook de economische crisis vormt een risico volgens de auteur (teruglopende budgetten en decentralisatie). In de komende nummers van HGT (uitgave 3-4x per jaar) zal geregeld een duo foto verschijnen. Trouwens……Welke provincie volgt?