Borstkanker knuppel in hoenderhok

Op 1 oktober blijkt METRO te komen met een Pink editie. Oktober is borstkankermaand.

Op de achterzijde een paginagrote advertentie van Zilveren Kruis Achmea.

Zit u bij Zilveren Kruis? Dan kunt u gratis het Zorgboek Borstkanker aanvragen.

Centraal daarin een plaatje van een humanoide: een vrouw met een veel te groot hoofd, dat het Zorgboek in de hand heeft.

In de trein zit ik achter twee kwebbelende dames. Ik kan zien dat ze de Pink editie hebben opengeslagen op pagina 12 en 13 die over borstkanker gaan. Versta ik dat goed?

Flarden van het gesprek  “slecht ziekenhuis” … “daar moet je niet wezen”

Metro PINK Editie (10 oktober 2010)

Kortom het is duidelijk dat zorgverzekeraar CZ de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid. Het kwaad is al geschied en de rekening wordt -letterlijk- bij CZ gelegd. De inspectie (IGZ) haast zich om te stellen dat de zorg in de betreffende ziekenhuizen oké is.

Dossier Mammacarcinoom (Stentor 02 okober 2010)

Volgens mij wreekt zich hier het feit dat er geen goed onderscheid wordt gemaakt tussen de minimaal verantwoorde zorg en de optimale zorg. Het eerste is het domein van de IGZ en het tweede van de zorgverzekeraar (als zorginkoper althans).

Het gebruik van indicatoren is alleen verantwoord in een zekere context.

Weet de burger dat van de vier vrouwen die verwezen worden wegens verdenking op borstkanker er drie kwart dat niet blijkt te hebben?

Natuurlijk is een operatie een centraal punt in de behandeling, maar uiteindelijk gaat het toch echt om de gehele zorgketen.

Hier wreekt zich ook dat het Kwaliteitsinstituut CBO wordt onttakeld, terwijl de voormalig minister Klink verkondigt dat er een (onafhankelijk) Kwaliteitsinstituut moet komen.Pardon?

Is het gek dat zorgverzekeraars zelf de grenzen opzoeken?

Uit Informatie blijkt mij wel dat dit alles heel veel onrust veroorzaakt en daarmee kan niemand gediend zijn.

Het gaat er immers om positieve incentives te geven naar “het veld”.

Persbericht NVZ (gedeelte) 30 september 2010