Medicine 2.0 verklaard

Het verzoek van Lucien Engelen aanvankelijk als betrekkelijk eenvoudig ervaren:

“Doe een mooi voorstel waar Medicine 2.0 voor staat”

Containerbegrip 2.0

Dat gevoel dat het simpel is houdt al snel geen stand. In eerste instantie denk ik aan het vervaardigen van een multimediale presentatie.Die blijkt er echter al te zijn! Vervolgens  realiseer ik mij dat het gaat om een leesbaar overzicht. Meteen al struikel ik over de term 2.0.  Overal wordt dit begrip gebruikt: politiek 2.0, Dokter 2.0, Health 2.0 en thans Medicine 2.0. Wat denkt de gemiddelde burger bij Medicine 2.0? Niet veel, veronderstel ik.De afgelopen dagen hierover nadenkend wordt het mij zelf steeds duidelijker.Ik heb het in een schema weergegeven, waarbij ik mij realiseer dat het een verregaande simplificatie is.

Schema

Volgens mij is web 1.0 basaal gezien een situatie van 1 zender en 1 ontvanger.Zowel technisch als sociaal-cultureel is er vooral sprake van eenrichting verkeer. Er worden documenten aangemaakt en die kun je lezen.Web 2.0 (en Medicine 2.0) staat meer in het teken van de interactie, waarbij de technische mogelijkheden een belangrijk element vormen. De zender en ontvanger communiceren. Er is een levendige feedback. Het valt samen met een verdergaande participatie door de cliënt -patiënt. Zowel zender als ontvanger kunnen georganiseerd zijn in (gelegenheid)combinaties. Tevens vormt Medicine 2.0 een opstapje naar de inzet van  pop-ups, multimedia en robotica.
Medicine 2.0 past bij het inzicht dat een “zorgproduct” door zorgaanbieder en patient samen wordt gerealiseerd
De moderne ICT is zowel de facilitator als uitvoerder van Medicine 2.0.

Visie auteur

Verwachtingspatroon

Als het is de bedoeling een impressie te geven van datgene wat de bezoekers  aan Medicine 2.0 op 29/30 november 2010 in Maastricht te wachten staat, kan ik daar heel kort over zijn. Het is de “state of the art” wat betreft de 2.0 ervaring. De congresganger leert waar we staan, waar we vandaan komen en naar toe gaan. Dit vanuit zowel een vaderlands als globaal perspectief. Het is een robuust programma!Het gaat daarbij duidelijk over de veranderende verhoudingen die door ICT zorginnovatie ontstaan. Zowel kansen als bedreigingen die opdoemen worden gedefinieerd.

Programma 29 november

Wat het programma te bieden heeft? Op de eerste dag 29 november na een plenaire introductie, opening en keynote, een drietal parallelsessies met elk 4 tot 5 inleiders. Dat is ook het patroon dat verder wordt aangehouden.  Onderwerpen die ochtend zijn respectievelijk Trends,Ethiek en Samenwerking. Na de lunch gaat het plenair verder met “verleidende technologie” om het mooi te zeggen. De aansluitende Parallelsessies behandelen zelfmanagement, eMentalhealth en social networks. Een laatste ronde research, care sector en tools.

Programma 30 november

Op  30 november na de plenaire introductie, wederom een keynote.Parallelsessies volgen over business modellen (1), empowerment en Telemedicine ervaringen vanuit verschillende landen.Na de lunch respectievelijk dementie/usability, zelfmanagement en de rol van communities. Na een Keynote halverwege de middag, Parallelsessies over participatie, business modellen (2) en Technologie, waarna het congres wordt afgesloten.
Volgens uw columnist krijgt de bezoeker een uitstekend programma voorgeschoteld!