Sociale Innovatieprijs 2010

Sociale Innovatie

Voorwaarde

Allianties

Op 1 oktober 2010 staat het thema “Het aangaan van allianties ” centraal op de High Tech Campus Eindhoven. Onderdeel van het programma Sociale Innovaties 2010. Een goede gelegenheid om ook aandacht te vragen voor de Sociale Innovatie prijs 2010.

Doeltreffend

Het gaat om het meest innovatieve en doeltreffende initiatief om innovaties te bevorderen via externe samenwerking met expliciete ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het initiatief dient een gezamenlijk product zijn van minimaal twee partijen die niet tot één bedrijf behoren. De beschrijving mag max 2A4 beslaan.
Aanlevering bij Nellie Kraaijeveld: mailto:n.kraaijveld@nefarma.nl,uiterlijk 15 november 2010.

Allianties Gerome Friesen (Philips) Meeting 1 oktober 2010