Bezorgd en slapende honden

Stiching Bezorgd

De Stiching Bezorgdvoert namens de medisch specialisten campagne,waarbij diverse media-uitingenworden ingezet. De Pers geeft ook aandacht aan het verzet tegen “Klink”. Zie Volkskrant van 14 juli 2010.

Artikel Volkskrant 14 juli 2010 (Vergroten?Dubbelklik!)

Slapende honden

Vanuit mijn perspectief hadden de specialisten via de Orde (OMS) er goed aan gedaan om nog meer (en in ieder geval meer publiekelijk en “loud and clear”) afstand te nemen van de DBC financieringssystematiek zodra systeemfouten aan het licht kwamen.Ik heb best begrepen dat er ook op gewezen is. Is onvoldoende kracht bijgezet of hebben de media dit onvoldoende opgepakt? De schijn is gewekt dat niet iedereen er belang bij had om “slapende honden wakker te maken”. Een onderwerp voor reflectie? De “ondersteuners” (bijvoorbeeld anesthesisten en radiologen) waren eerst onderdeel van de financiering, maar werden later afzonderlijk gehonoreerd. Resulterend in scheefgroei hier en daar.

Website Anesthesisten

Door de vertraging in de verwerking van DBC’s, mede door “weeffouten” en dus (discussie over) terugvorderingen (controle aspect) is lang officieel onduidelijk gebleven welke de financiele repercussies waren. Insiders voorzagen natuurlijk wel scheefgroei.

Stok om hond te slaan

Politiek is de uitkomst aangegrepen om de beroepsgroep “in de hoek” te zetten. De spreekwoordelijke “stok om de hond te slaan”. De financiele crisis en de val van het kabinet hebben dit nog een eigen momentum gegeven.Althans dat is mijn analyse. Eens of oneens? Reageer!