‘Bestand niet te openen’

Justitie

Indien deze zinsnede als zoekterm wordt ingevoerd -in combinatie met  (incident) Alphen- bij Google komen er duizenden hits.

Is ook te achterhalen om welk bestandstype het gaat?

Niet te openen door Justitie!

Er zijn worden diverse problemen gesignaleerd rond ‘bestanden’, maar het is hier zoeken naar een speld in een hooiberg op Internet.

Chaos op de stoep

 

Verbouwing Hotel Fidder Zwolle

Al na 3 jaar in een ambtelijke omgeving (politie) dit resultaat. Dat geeft te denken over de doelmatigheid van digitale gegevensuitwisseling en archivering. VRAAG:

Kan dat ook gebeuren in andere sectoren (zorg)

Denk aan afgeblazen Electronisch Patienten Dossier? Wonderlijk is dat nu ineens het medisch beroepsgeheim in het visier komt. Dat bestand hoeft niet geopend te worden! Een Inspectie kan altijd inzage verlangen als er een serieuze aanleiding is.