Alzheimer normaal?

Veroudering

Isala Publieksacademie

Hoort Alzheimer nu wel of niet bij het ouder worden?

Hoe denken we over normale veroudering? Vaak wordt gedacht dat dementie er bij hoort. Dat is een misvatting. Dementie is echt een ziekte. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 20% van de 100-jarigen volstrekt normaal functioneren met hun cognitie, hun verstand. Wat is dementie precies? Wat zijn de kenmerken ervan? Wat is het verschil met Alzheimer? En hoe herken je het? Is eenmaal de diagnose dementie gesteld dan is de vraag hoe ga je daar mee om? Mensen krijgen vaak last van somberheid, angst en schaamte. Ze maken zich druk over wat hun omgeving er van vindt. Wat kunnen familie, vrienden, buren en kennissen doen om te helpen? Welke behandelingen zijn mogelijk? De ontwikkeling van dementie kent verschillende fasen. Bij iedere fase zijn verschillende behandelingen mogelijk. Medicijnen maken daar maar een klein onderdeel van uit.

Sprekers

De sprekers van deze avond zijn Ad Kamper (internist ouderengeneeskunde) en Paul de Wit (klinisch psycholoog) van de Isala klinieken. Zij geven antwoord op bovenstaande vragen en gaan ook graag de discussie met u aan om samen de problematiek helder te krijgen.

Paul de Wit

Paul de Wit (1968) is afgestudeerd als doctorandus in de psychologie aan de Universiteit van Utrecht in 1995. Daarna werkte hij bij de afdeling ouderen van de RIAGG in Utrecht, waar hij zich specialiseerde in diagnostiek en behandeling van mensen met dementie en hun familieleden. In die periode behaalde hij ook zijn registratie in het register van Gezondheidszorgpsychologen. In 2004 rondde hij de opleiding tot klinisch neuropsycholoog af. Tijdens de opleiding was hij nauw betrokken bij de oprichting van de geheugenpolikliniek in het ziekenhuis in Almelo.  Sinds oktober 2011 is hij werkzaam in de Isala klinieken als klinisch neuropsycholoog. Vanuit deze functie is hij verbonden aan het geheugencentrum van Zwolle. Daarnaast verricht hij diagnostiek en behandeltaken bij patiënten die verwezen worden vanuit neurologie, cardiologie en de interne geneeskunde. In september 2012 werd onder zijn leiding een behandelgroep gestart voor personen met milde geheugenproblemen. Bij deze personen bestaat een groter risico dat deze geheugenproblemen in ernst toenemen en leiden tot dementie dan bij personen die deze geheugenproblemen niet hebben. Binnen deze behandelgroep leren de deelnemers om het leven op zinvolle wijze in te vullen, zonder ontkenning van de beperkingen. Paul heeft verschillende artikelen en boekhoofdstukken over dementie geschreven. Het meest recente boekhoofdstuk gaat over de mate waarin en de manier waarop Alzheimer patiënten inzicht hebben in hun aandoening.

Ad Kamper

Na zijn studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft Ad Kamper (1961) zich gespecialiseerd tot internist. Hij heeft in verschillende ziekenhuizen in het buitenland, o.a. België en Zuid Afrika, gewerkt voordat hij bij LUMC in Leiden ging werken. In die periode (1996 – 2007) heeft hij verschillende studies gedaan om zich verder te specialiseren in de ouderengeneeskunde. Sinds 2007 is Ad Kamper werkzaam bij de Isala klinieken als internist ouderengeneeskunde. Hij heeft zich toegelegd op dementie bij ouderen. Vanuit zijn functie binnen de Isala klinieken is hij tevens actief in het opleiden van co-assistenten, assistenten en verpleegkundigen. Ad heeft een enorme verscheidenheid aan publicaties op zijn naam staan en geeft met regelmaat voordrachten over zijn kennis van ouderen. Naast zijn werk als internist ouderengeneeskunde bekleed hij diverse nevenfuncties die er allemaal op gericht zijn om het leven van ouderen te verbeteren en te voorkomen dat ze ziek worden.

Live meekijken en twitteren

De publieksacademie over Alzheimer is live te volgen via livestream. Ook is het mogelijk voorafgaand en tijdens de avond vragen te twitteren. Gebruik hierbij #IPA12.