LROI >> 200.000

Orthopedische Implantaten

Landelijke Registratie op koers

Streven naar volledigheid

De landelijke registratie orthopedische implantaten (LROI) omvat heel veel data. Over de periode 2007-2011 zijn er in totaal 116.738 heupimplantaten en 85.254 knie implantaten geregistreerd volgens het Factsheet Validatie LROI. Een mooi resultaat. Bijna alle (96,8%) van de 91 instellingen voerden in 2010 hun data in bij het centrale register.

3e Nationaal Kwaliteitscongres, 9 november 2012, Utrecht

 

Belangrijk

Waarom is dat belangrijk? Dan hoeven we maar even te wijzen op de MOM heupen, waarover door auteurs meerdere malen heeft bericht. Via een betrouwbare, volledige registratie van geïmplanteerde prothesen, komen eventuele tekortkomingen en mankementen sneller aan het licht. Zo kan die manier eerder worden bijgestuurd. Dat heeft ook de ervaring in Scandinavie (waar men allanger een dergelijke registratie kent) wel geleerd.

Luister naar projectcoordinator LROI: mevr. Geke Denissen:

80+

Ook kan eerder stelling worden genomen tegen discutabele inzichten. Herinnert u zich de recente politieke commotie rond nut en noodzaak van heupprotheses boven de 80 jaar? Laat de feiten spreken. De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten draagt bij aan goede en doelmatige zorg.