All Together Now

Concurrentie

NMa verduidelijkt spelregels

Gezamenlijke inkoop door zorgverzekeraars

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een informatiekaart opgesteld die de spelregels verduidelijkt voor gezamenlijke zorginkoop door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars mogen onder bepaalde omstandigheden samenwerken bij de selectie van zorgaanbieders. Het doel moet dan zijn de kwaliteit van de ziekenhuiszorg te bewaken. Op deze manier gaan concurrentie om de gunst van de verzekerde en kwaliteit van zorg hand in hand.

Zes verzekeraars

Voorwaarden

Zo mogen zorgverzekeraars gezamenlijk een ziekenhuis selecteren voor ‘hoogcomplexe’ behandelingen die niet vaak voorkomen. Dit is uitsluitend toegestaan als samenwerken noodzakelijk is om te kunnen garanderen dat deze zorgaanbieder voldoende vraag krijgt om aan een minimumnorm voor die behandeling te voldoen. Ook mogen de gezamenlijke verzekeraars, in nauwe samenspraak met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, een bijdrage leveren aan de totstandkoming van landelijke minimumkwaliteitsnormen. Hierbij moet het elke verzekeraar vrij staan om individueel een hogere kwaliteitsnorm voor de inkoop te hanteren. De informatiekaart geeft inzicht in deze situaties en verduidelijkt de ruimte die de Mededingingswet biedt.

bron: NMa