2 van 3 taken overdragen?

Taakdelegatie

Bevorderen Taakherschikking Ziekenhuiszorg

Advies NZa aan minister Schipper

…om financiële belemmeringen om taken van medisch specialisten in ziekenhuizen over te dragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen, zoals de physician assistant en de verpleegkundig specialist. Binnen de ziekenhuiszorg zijn er drie, waarvan de NZa aanraadt om op twee van hen actie te ondernemen.

Actie

1) Alleen medisch specialisten kunnen een diagnosebehandelingcombinatie (DBC) openen. De NZa adviseert om de lijst van zorgverleners die een DBC mogen openen uit te breiden. Het is aan de minister om te beoordelen of een beroepsgroep hiervoor in aanmerking komt.

2) Bezoek aan de polikliniek kan op dit moment alleen geregistreerd worden als een specialist de patiënt gezien heeft. De NZa adviseert om de verplichting tot een face-to-face contact met een specialist te vervangen door een face-to-face contact met iedere BIG-geregistreerde zorgverlener.

3) De NZa adviseert om  geen aanvullende acties te ondernemen rond het honorarium omdat er in de ziekenhuiszorg al een traject loopt om in 2015 tot integrale tarieven te komen. Daardoor zal deze belemmering vanzelf wegvallen.

Ignatiusziekenhuis Breda 1929 Collectie J.T.A. te Gussinklo

Commentaar?

Het is aan de minister om uiteindelijk te bepalen of en hoe zij deze financiële belemmeringen wil wegnemen om taakherschikking te bevorderen.