Zelfmanagement in GGZ

Congres Zelfmanagement

12 oktober 2012

Trimbos instituut en Julius Centrum van het UMC Utrecht

Het onderwerp zelfmanagement staat volop in de belangstelling in de zorg en daarbuiten. Patiënten worden gestimuleerd om meer en meer eigen regie te voeren over hun gezondheid. Dat is goed voor de patiënt en goed voor de behandeling. Er zijn echter nog veel vragen en dilemma’s over de juiste aanpak van zelfmanagement. Bij zelfmanagement draait het om de volgende tien punten. 1. voldoende kennis van de aandoening bij patiënt en familie 2. tijdige signalering dat het psychisch niet goed zit 3. kennis en vaardigheden om met de aandoening om te gaan 4. het vermogen bij patiënten en familie om bij crisissituaties handelend op te treden 5. durf en zelfvertrouwen bij patiënt en familie om medicatie aan te passen als dat nodig is 6. voldoende kennis van het beschikbare zorg- en hulpaanbod bij patiënt en familie 7. voldoende motivatie om een gezonde, desnoods aangepaste leefstijl in acht te nemen 8. voldoende zelfvertrouwen bij patiënt en familie dat het leven met een psychische aandoening ertoe doet 9. voldoende invloed van de patiënt en familie om samen met de behandelaar te beslissen over de meest wenselijke therapie 10. voldoende financiële middelen,  huisvesting en sociaal netwerk om zelfmanagement te kunnen uitvoeren.

Barometer (social media) sentiment bij zelfmanagement (12 maanden)

Niet eenvoudig

Het vraagt nog het nodige pionierswerk om al deze punten goed in de praktijk te brengen. Er staan immers vele wegen open om zelfmanagement bij patiënten in de GGZ te bevorderen, zoals motivatie bevorderend interviewen door de hulpverlener, psycho-educatie door GGZ-instellingen, websites waarmee informatie met lotgenoten hulpverleners en familie kan worden uitgewisseld, en activiteiten van patiëntenorganisaties, IT applicaties voor telemonitoring en spoedhulp-op-maat opgezet door GGZ instellingen. Maar welke methode werkt en welke niet of minder? Dat is nog niet duidelijk, want vele ervan zijn nog onvoldoende geëvalueerd. Om ervaringen en kennis over zelfmanagement bij patiënten met psychische problemen met elkaar te delen en dilemma’s met elkaar te bespreken vindt het congres Zelfmanagement bij psychisch lijden op 12 oktober plaats in of nabij Utrecht. Twee belangrijke partijen in de zorginnovatie- en onderzoekswereld treden op als organisatoren: het Trimbos-instituut en het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Zij werkten intensief samen bij het ontwikkelen van een uitgebreid, op internet gebaseerd project om zelfmanagement te bevorderen bij mensen met psychotische kwetsbaarheid