Warme gevoelens letterlijk nemen

Warme gevoelens koesteren we zowel letterlijk als figuurlijk 
 

Onderzoek sociaal psychologen naar warmteperceptie

Wat betekent het als je warme gevoelens hebt voor iemand, of als iemand je juist koud laat?Dit onderzochten sociaal psycholoog Hans IJzerman van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Gün Semin van de Universiteit Utrecht.In een serie experimenten tonen zij aan dat mensen die fysiek dichter bij elkaar zitten,de temperatuur om hen heen letterlijk als warmer schatten,ook wanneer lichaamstemperatuur daar niet toe leidt.Uit de experimenten blijkt dat niet alleen letterlijke nabijheid tot meer warmteperceptie leidt,
ook als mensen naar gelijkenissen met anderen zoeken, denken ze dat de kamer warmer is.

Het omgekeerde geldt eveneens: mensen die verschillen met anderen zoeken, ervaren een lagere temperatuur in de kamer.
“Mensen gebruiken lichamelijke concepten om na te denken over hun omgeving, maar dit gebeurt niet bewust.”,aldus onderzoeker Hans IJzerman.

Het onderzoek verschijnt in de Journal of Experimental Social Psychology en is gebaseerd op een eerder artikel, waarin IJzerman en Semin aantoonden dat mensen hun gedachten ‘klaarmaken’ voor relaties: in een warme ruimte zien ze meer relaties,gebruiken ze meer werkwoorden (volgens sociaal psychologen een aanduiding van nabijheid) en hebben ze het gevoel dat andere mensen ‘closer’ zijn.