Waar is online hulp?

Online Hulpverlening is een onderwerp met veel aspecten. Dat de groei er in zit moet duidelijk zijn. Het is een van de suksesvolste toepassingen van eHealth.

Congres

Een congres over dit onderwerp is dan ook een logisch gevolg.

Het sluit ook mooi aan bij de discussie die op Internet wordt gevoerd.

Meer weten?Aanmelden? Dan hier klikken.