Verwacht klacht in nacht

Biologische Klok

IGZ

Natuurlijk is het een ‘selectie van de Inspectie

De titel waaraan ik onderstaand fragment ontleen luidt “Twee keer bellen=alarm“. Akkoord. Ik ben geneigd -ook op grond van eigen ervaring- te stellen ‘Eén keer ’s nachts bellen=alarm’. Dat komt omdat het dan- meer nog dan overdag- aan beide kanten van de telefoon mis kan gaan. De beller rapporteert vaak over de toestand van een huisgenoot. Daar speelt dat de interpretatie te wensen overlaat en slaperigheid wellicht zijn invloed heeft. Dat laatste speelt naar mijn indruk ook aan de andere kant. Ik kijk daarom steevast naar het tijdstip dat er gealarmeerd is.

De impact van de biologische klok wordt onderschat

Bron: Medisch Contact

Ik ben dus geneigd om te stellen dat een nachtelijk telefoontje sowieso extra aandacht verdient

Bron: Medisch Contact

Expertsysteem

Aandringen op een expertsysteem zoals eerder betoogd. Maar “gaan kijken” is natuurlijk veilig. Wat is de mening van de inspectie?