Serruys: Lifetime Achievement Award

Prestigieuze prijs voor levenswerk cardioloog Erasmus MC

Tweede Nederlander in de geschiedenis.

Professor Patrick Serruys ontvangt Award

Professor Patrick Serruys, interventie cardioloog van het Erasmus MC, ontvangt maandag 4 april 2011 de prestigieuze ‘2011 Lifetime Achievement Award’ van de Amerikaanse cardiologen vereniging. De vereniging kent hem deze internationaal prestigieuze prijs toe vanwege zijn buitengewone bijdragen aan de ontwikkeling van de behandeling van hart- en vaatziekten. Serruys is de tweede Nederlander in de geschiedenis die met deze prijs wordt beloond.

Copyright Sam Rogers/EuroIntervention

Rolmodel

Naast zijn buitengewone bijdragen aan de ontwikkelingen in de behandeling van hart- en vaatziekten, ontvangt Professor Serruys de prijs ook vanwege zijn functie als rolmodel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenonderzoek en op het gebied van onderwijs. Het Amerikaanse College of Cardiology (ACC) kent de prijs toe aan artsen die tenminste dertig jaar als cardioloog werkzaam zijn en die zowel lokaal, nationaal als internationaal erkenning genieten voor hun verdiensten.

Stents

Professor Felix Zijlstra, hoofd van de afdeling Cardiologie van het Erasmus MC is trots op zijn collega: “Patrick Serruys heeft zijn leven geweid aan het verder verbeteren van behandelingen voor patiënten met hart- en vaatziekten. Zo is hij internationaal een belangrijke kracht achter de introductie van de zogenoemde stents in de behandeling van hart- en vaatziekten en de vele verdere verbeteringen die daar later op volgden. Deze vondst wordt inmiddels algemeen toegepast in de behandeling van veel hart- en vaatpatiënten. Het is een voorrecht om gezamenlijk dit werk voort te zetten op onze afdeling. Deze prijs betekent daarin nog eens een extra stimulans.”

In de onderzoekswereld heeft professor Serruys internationaal een grote naam. Professor Huibert Pols, decaan van de medische faculteit van het Erasmus MC: ”Onderzoek dat in wetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd onder leiding van Patrick Serruys, wordt veelvuldig aangehaald door andere internationale wetenschappers. Ten opzichte van alle Nederlandse cardiologen wordt het onderzoek dat over de afgelopen veertig jaar door of onder leiding van Serruys is gepubliceerd zelfs het meest geciteerd. Dat is natuurlijk een buitengewoon knappe prestatie waar het Erasmus MC zeer trots op is. De prijs is in onze ogen dan ook een terechte erkenning voor het harde werken van professor Serruys.”

De prijs werd vijfentwintig jaar geleden voor het eerst uitgereikt aan een Nederlandse cardioloog, professor Durrer. Professor Serruys is vandaag de tweede Nederlander die de prijs in ontvangst mag nemen. Dit gebeurt in New Orleans (Verenigde Staten) tijdens de zestigste jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst van de ACC.