Verklaring mutaties goedkoop

Bijna miljoen overstappers 2011

In de Volkskrant van zaterdag 5 februari 2011 wordt aandacht besteed aan de mutaties in 2011 van zorgverzekerden. Gesteld wordt dat het om 1 miljoen verzekerden gaat (5-6%). Vertegenwoordigers van enkele zorgverzekeraars en de Directeur van de koepel verbinden hieraan allerlei conclusies en vergezichten.

In een interview stelt Directeur Pieter Hasekamp (pagina 7 van de Economie bijlage in diezelfde Volkskrant van 5 februari): “Een trendbreuk”.”Vanaf nu zullen de ontwikkelingen heel snel gaan”.

Dat valt volgens mij nog te bezien!

Als ik de ontwikkelingen van de premie voor de basisverzekering in de afgelopen jaren er bij neem, dan denk ik dat de mutatiegraad in 2011 is toegenomen omdat verzekerden zich rot zijn geschrokken over de premiestijging. Volgens mij heeft de “marktwerking” hier een ondergeschikte rol. Bovendien is het een stijging tegen de achtergrond van een economische crisis, waardoor de burger flink wordt geraakt. Die burger is welhaast gedwongen tot een financiele herbezinning. Als het volgend jaar met de premiestijging meevalt, verwacht ik dat de “reshuffling”  is uitgewerkt. Het effect van  een USP (Unique Selling Point) waarmee zorgverzekeraars zich proberen te onderscheiden speelt volgens mij toch een ondergeschikte rol.

Prima dat “kwaliteit” meer aandacht krijgt, maar dat verklaart dit fenomeen niet.