Schoenendoos revisited

Colenbrander

Brieven en kaarten

Detectivewerk

Bij Veilinghuis “De Voorstraat” is bij de maandelijkse veiling  altijd wat aardigs te vinden. Een kaart van Kunstenaar R(ichard)  N(icolaus) Roland Holst (1868-1938) aan van Gelder. Roland Holst (zoon van Adriaan Roland Holst) vervaardigde bijvoorbeeld Glas-in-Loodramen in de Domkerk te Utrecht.

Voordracht

In de tekst op de briefkaart vraagt Richard Roland Holst om onderzoek te mogen doen op het Haags (Gemeente) Museum ten behoeve van een te houden voordracht over ene Colenbrander.

De geadresseerde is Dr. H(endrik) E(nno) van Gelder (1876-1960),

Directeur en bouwheer van het Haags Gemeente Museum

Hij is geestverwant van Berlage. De frankering bestaat uit een postzegel van 1 cent en drie van 1,5 cent. De afstempeling is in Bussum (1919). Het huisnummer is gecorrigeerd (adres inderdaad Ant.Duyckstraat 155)

Welke Colenbrander?

Wie is Colenbrander? De wetenschapper Colenbrander is het bij nader inzien niet. Het betreft Theo Colenbrander. Op de website Capriolus staat een cv , waarbij veel staat geschreven over zijn activiteiten voor de “Plateelbakkerij Rozenburg” en dat Richard Roland Holst tot zijn bewonderaars gerekend mag worden!