The whole Treatment

Diabetes

Toename kosten ++

Betekenis

Diabetes betekent oorspronkelijk (Grieks) doorstroming. Afgeleid van de patient die zich meldt wegens polyurie en dorst als symptoom. Zie hieronder een bericht uit ‘Het Nieuws van de Dag’ uit 1905 (Bron: Koninklijke Bibliotheek).  Die ‘doorstroming’ is er bij diabetes trouwens nog steeds, maar dan gaat het vooral om de aantallen die nieuw onder behandeling komen (vaak zonder enige klacht). En ook de pecunia (geld) vliegt er door.  Waren we vroeger wellicht te reactief, nu lijkt de balans door te slaan? Een moment van reflectie.

Voorbeelden

U kent vast ook de voorbeelden uit uw omgeving. Een man of vrouw van middelbare leeftijd die ineens ‘diabetes’ blijkt te hebben. De huisarts heeft dat vastgesteld naar aanleiding van een routine onderzoek. Voorzichtig pols je dan als voormalig klinicus naar de waarde van de bloedsuiker. Meestal een grensgeval. Etiket Diabetes? Dat betekent wel een toegangsbewijs tot ’the whole treatment’. Een keten van onderzoeken en interventies. Ook van deskundigen komen voorzichtig bezorgde opmerkingen. De introductie van de KetenDBC, aanscherping van richtlijnen, risicomanagement, delegatie van de 2e naar 1e lijn en marktwerking dragen allemaal een steentje bij.

Rekening

Dit alles met dito rekening, waarover Medisch Contact deze week bericht. De kostenstijging is enorm. Als de bevindingen van Achmea ge-extrapoleerd worden naar alle verzekeraars praat je al gauw over vele tientallen miljoenen Euro’s. Maar dan hebben we het alleen nog maar over 1 (een) chronische aandoening!!!!

Regiohack

In 2011 is een (onderzoeks)journalistieke poging ondernomen om regionaal data over diabetes te verzamelen. Lees hier meer over Regiohack2011.  Dat experiment is maar zeer ten dele gelukt, omdat actuele cijfers vaak niet voorhanden blijken. Ik heb voorgesteld dit opnieuw aan te pakken. De publicatie vanuit Achmea kan wellicht een startpunt zijn?