Job van der Heijden verkoopt zijn huid duur

Proefschrift

Teledermatologie

WhatsApp onwenselijk

‘Onveilig en ongestructureerd’

De promovendus Job van der Heijden krijgt het op 18 oktober 2013 in de Agnietenkapel in Amsterdam beslist niet kado! De Promotiecommissie komt met indringende vragen. De promovendus moet erkennen dat de studie naar het nut van Telemedicine binnen de dermatologie vooral over dokters gaat en minder over patiënten. Concreet betreft het een evaluatie van zogenaamde secundaire en tertiaire dermatologie. Een onderzoek dat in belangrijke mate vorm krijgt tijdens werkzaamheden van Job van der Heijden bij zorgaanbieder Ksyos. Juist dat zorgaspect komt terug in gevatte vragen van opponent emeritus hoogleraar Prof.Dr.A.R.Bakker. Wordt Telemedicine nu niet teveel neergezet als een voornamelijk ’technisch’ iets? Is daarom de belangstelling van de zorgprofessionals matig? Bij de tertiaire teledermatologie (consultatie tussen dermatologen onderling) blijken van de 60 benaderde dermatologen er maar 13 mee te doen…en die genereren maar 85 teleconsulten in 2 jaar. Die ook nog eens onevenwichtig verdeeld zijn over die 13. Helaas zijn de ‘afhakers’ niet gehoord binnen de gekozen studieopzet. Wat is hier gaande?

Verdediging proefschrift

WhatsApp

De repliek van Job van der Heijden richting Prof.Dr.A.R.Bakker is dat dermatologen onderling gebruik maken van informele kanalen. Hij noemt daarbij WhatsaPP. De promovendus neemt krachtig stelling tegen deze benadering die onveilig en niet-gestructureerd is. Wat zou dan een oplossing zijn? Deelname van alle dermatologen aan een landelijk platform dat bovendien direct communiceert met het ZorgInformatie Systeem (ZIS).

Prof.Dr.A.R.Bakker