Edgar Karssing

Econoom en Filosoof

Ethiek en integriteit

Er staat nogal wat op het spel…

Klokkenluiders. Ja, jammer dat het nodig is. Iedere organisatie moet veiligheid bieden aan kritische medewerkers. De discussie na afloop van de lezing van Edgar Karssing (econoom en filosoof, Nijenrode) in de Bibliotheek Zwolle is levendig. Geen wonder want de flitsende voordracht op maandagavond 21 oktober 2013 behandelt het belangrijke thema “Ethiek en integriteit in het beroepsleven”. Hoe kunnen we samenleven en samenwerken. Edgar Karssing benadert dat vanuit drie invalshoeken: markt, recht en moraal. Het woord integriteit kennen we eigenlijk pas sinds 1992 (Ien Dales). “Zonder vertrouwen (in de overheid) geen democratie! “. Dus er staat nogal wat op het spel. Wat heeft dan bijgedragen tot de vertrouwenscrisis zoals we die thans kennen? Volgens Karssing, die ook naar de televisie-uitzending van De Prooi (ABNAMRO) heeft gekeken, gaat het daarbij om irreële eisen, bonus cultuur en zonnekoninggedrag in de top. Hoe kunnen we dat veranderen is een vraag uit het publiek. Er zijn andere verhalen nodig! Wat draag je bij aan de samenleving! Vriendschap in plaats van Wetten. Hoe gaan we met elkaar om? Hoopvol is in dat kader dat de Nederlandse Bank sinds kort toezicht houdt op de cultuur in de top van organisaties (raad van bestuur, raad van commissarissen) door vergaderingen bij te wonen. Internationaal een unicum!

Edgar Karssing

 

Jubileum

Deze lezing vormt tevens een moment om stil te staan bij het tienjarig bestaan van het Filosofisch Café in Zwolle. organisator van de lezingenreeks. In het Jubileumboekje staat in het voorwoord dat de toenmalige wethouder Cnossen geen lang leven beschoren zag voor dit initiatief. De huidige wethouder Nelleke Vedelaar constateert gelukkig het tegendeel en prijst de initiatiefnemers.

Wethouder Nelleke Vedelaar