Stellingen toekomst Farma

Binnenkort gaat de auteur de discussie aan met vertegenwoordigers van de Farma sector.

Een aantal stellingen biedt stof daartoe. Dit is een concept

De eerste twee stellingen zijn ontleend aan een recente Nieuwsbrief van Hoogleraar Guus Schrijvers:

WAAROM VERKOOPT FARMACEUTISCHE INDUSTRIE GEEN PATENTLOZE GENEESMIDDELEN? (Guus Schrijvers)

Een uitgever verkoopt een nieuwe titel eerst als duur vormgegeven boek. Zijn de royalties eenmaal terugverdiend, dan volgen goedkopere paperback edities, pocket uitgaven en bulkboeken. Bij de zelf geneesmiddelen producerende farmaceutische industrie (ook wel genoemd originators) bestaat een dergelijk business model niet. Zolang het patent geldt, verkopen zij hun geneesmiddelen tegen een hoge prijs. Is de patent-termijn verlopen, dan stoppen zij met de productie. Niet zij maar andere fabrikanten nemen de productie over van het inmiddels naamloze geneesmiddel. Soms doen die laatste dat tegen een prijs die 80% lager ligt dan die van het oorspronkelijke geneesmiddel. Wat ik niet begrijp, is wat de originators tegenhoudt om het uitgevers business model te hanteren. Kan een van de Nieuwsbrieflezers mij uitleggen hoe het zit? Ik publiceer graag je reactie.

OBSOLETE GENEESMIDDELEN ONDERWERP VAN STUDIE!? (Guus Schrijvers)
Mijn buren vervangen dezer dagen de ruiten van hun ramen. Zij laten de oude ruiten eerst slopen en vervangen die door dubbelglas. Dergelijk handelen heet in de bouw renovatie. Farmaceutische industrieën die nieuw geneesmiddelen introduceren, zouden ook zo kunnen handelen. Zij geven dan samen met beroepsverenigingen aan welke geneesmiddelen door de innovatie obsoleet worden. In een gezondheidszorg met weinig financiële groei is een dergelijke handelwijze aantrekkelijk. Want er komt geld vrij voor innovatie door gelijktijdige verouderde middelen te schrappen. Dit geldt niet alleen bij geneesmiddelen, maar ook bij nieuwe apparatuur zou het denken in termen van renovatie en niet van innovatie onderwerp van studie kunnen zijn. Deze gedachte heb ik voorzichtig geopperd tijdens een lezing voor de top van de farmaceutische industrie in Nederland. Die hield ik naar aanleiding van mijn onderzoeksrapport Ruimte voor Ziekenhuisinnovaties. Dat gebeurde op donderdag 21 oktober na een diner dat financieel bedrijf Conquaestor had georganiseerd.  Het ging mij om de zorginnovatie in de komende jaren van financiële krapte te behouden. Daarom deed ik een beroep op  de farmaceutische top om mee te denken over renovatie en obsolete geneesmiddelen.

Michel Dutree (Nefarma) aan het woord

BIG FARMA WORDT GROTER DOOR OVERNAMES EN FUSIES(JT)

IN DE PIPELINES MEER DOOR ANDEREN ONTWIKKELDE PRODUKTEN (JT)

DAARDOOR LAGERE ONTWIKKELKOSTEN DAN DE BEROEMDE 1 MILJARD DOLLAR(JT),MAAR OOK DOOR VIRTUALISATIE

STADSAPOTHEKER NOG STEEDS NIET ERVAREN ALS ZORGVERLENER (JT)

DE “ONAFHANKELIJKE” ARTSENBEZOEKER HEEFT TOEKOMST(JT)

STEEDS SCHERPERE INKOOP DOOR ZORGVERZEKERAARS LEIDT TOT PRIJSAFBRAAK (JT)

ALLIANTIES MET ANDERE PARTIJEN*(JT)

BIOLOGICALS EN CYTOSTATICA ZULLEN IN PRIJS NAAR BENEDEN MOETEN(JT)

GEEN SELLING SICKNESS** (JT)

AFREKENEN OP RESULTAAT ZOALS THERAPIETROUW (COMPLIANCE) OF INDICATOREN (UITKOMST) HAALBAAR (JT)

BELANGRIJKER ROL IN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PREVENTIE?


*Allianties met andere partijen liggen voor de hand. Thuiszorgtechnologie, Domotica, eHealth, Domotica, POCT,Sensoren.Educatie.

**Cave : Selling Sickness=medicalisering  (potentie, Rusteloze benen, zuurbranden)