De zorgverzekeraars van Achmea

Benchmark

Standpunt

Het heeft iets als “de meisjes van Verkade” of “de groenten van HAK”. Het blijkt dat “De zorgverzekeraars van Achmea” vorige maand een genuanceerder en meer verantwoord standpunt hebben ingenomen over de “inkoop” van borstkankerzorg  dan collega-zorgverzekeraar CZ. Natuurlijk kan de aangekondigde uitkomstregistratie (zie onder) nog een addertje onder het gras blijken. Die uitkomstregistratie zal er om te beginnen dienen te zijn, gebaseerd op degelijke databestanden. De benchmark dient plaats te vinden aan de hand van algemeen aanvaarde en discriminerende indicatoren.

Outcome

Het dient daarbij te worden benadrukt dat een oncologische behandeling -en dus ook de uitkomsten daarvan- niet het exclusieve domein is van de snijdende vakken.
Ik mag toch hopen dat de jongens en meisjes van de zorgverzekeraars van Achmea het ketenaspect onderkennen van borstkankerzorg, vooral op de uitkomsten.
De resultaten van borstkankerzorg worden immers tot stand gebracht door radiologen,radiotherapeuten,pathologen,oncologen en nog diverse andere disciplines. Het is een staaltje van ketenzorg

Station Zwolle 1 oktober 2010 (krant Metro)

De kwaliteit van oncologische operaties in Nederland is van een hoog niveau. Toch is er nog ruimte voor verbetering. De zorgverzekeraars van Achmea, waaronder Zilveren Kruis Achmea en Agis, vinden daarom dat in het belang van de klant kritisch gekeken moet worden naar de kwaliteit van risicovolle behandelingen bij kanker, ook bij borstkanker.

Essentieel hierbij is dat de uitkomsten van zorg, de zogenaamde behandelresultaten, worden meegenomen, naast volumenormen

Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg kijkt bij haar toezicht op de zorg waar mogelijk naar resultaten van behandelingen en het voldoen aan de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg.

De zorgverzekeraars van Achmea zijn in gesprek met de beroepsgroep om hen te bewegen transparante, betrouwbare en gedragen normen vast te stellen voor de kwaliteit van borstkankeroperaties.

‘Vanuit patiëntperspectief is het noodzakelijk dat deze normen er komen. We rekenen erop dat de normen in januari bekend worden zodat deze direct in ons inkoopbeleid kunnen worden meegenomen. Indien deze normen uitblijven, overwegen we zelf normen te benoemen waarmee in ons inkoopbeleid kwalitatief goede en minder goede aanbieders van borstkankerzorg worden onderscheiden,’ aldus Roelof Konterman, voorzitter divisie Zorg van Achmea. ‘Verder vinden wij het belangrijk dat ziekenhuizen en maatschappen de kwaliteit van borstkankerbehandelingen verhogen door intensiever samen te werken en kennis en vaardigheden te delen.’

Uitkomstregistratie

Naast het aantal behandelingen dat een specialist uitvoert, kijkt Achmea dus ook naar de behandelresultaten. Chirurgen die vorig jaar met succes een registratie van uitkomsten bij de behandeling van darmkanker hebben opgezet, werken op dit moment aan een vergelijkbare registratie voor borstkanker. Naar verwachting is deze volgend jaar gereed. Zilveren Kruis Achmea financiert de benchmark.