Spaghettimachine

Femke Halsema

Trends

Politiek: “meer incidenten, mediacratie en populisme”

Voordracht 18 juni 2013 te Zwolle. Lezingencyclus.

Femke Halsema

Voorbeeld

Hoe de boodschap van Femke Halsema te verwoorden?  Gelukkig blijft zij dicht bij zich zelf met aansprekende voorbeelden. De aanschaf van keukenmachines is zoiets. Het levert “de fantasie van een gelukkig leven” en de “kortste weg naar geluk”. Gezellig kokkerellen. Helaas…. de in een opwelling aangeschafte  spaghettimachine is nog nooit gebruikt. Dat levert onbehagen op. En zo gaat het vaak.  De crisis heeft dat allemaal nog eens versterkt. Femke Halsema noemt als ander voorbeeld de afspraak bij een huisarts.Voor een klacht staat 8 minuten. Voor twee klachten moeten twee afspraken worden gemaakt. Dit moet administratief worden bijgehouden. De dokter heeft gevoel dat hij geen tijd heeft. In de thuiszorg wordt alles gecompartimentiseerd en geëconomiseerd. Ongemak…

Statenzaal

Hittegolf

Het is volgens inleider en organisator  Hans Peter Benschop op 18 juni 2013 hier in de namiddag in de Statenzaal van de Provincie Overijssel wellicht het koelste plekje tot in de verre omgeving. Ondanks de hittegolf (of juist vanwege de hittegolf?) is de opkomst aanzienlijk. Femke Halsema heeft echt iets te vertellen. Over bestuurders die  ‘geen bovenmeesters willen zijn, maar ceo’s (Scholengemeenschap Amarantis)’ en daartoe kantoorruimte op de Zuidas in Amsterdam huurden (8 ton op jaarbasis). Het rode boekje dat Femke Halsema publiceerde was misschien wat te vroeg. Maar ook daarin wijst zij op de zaken die anders moeten. Somberheid? Maar.. vrouwen zijn wellicht ook optimistischer ingesteld, aldus Femke.

Hans Peter Benschop

Indringende vragen

De overheid mag wel voorwaarden stellen, zo komt naar voren in een discussie. Denk aan autogordel. Waarom gaat het openbaar vervoer altijd naar het centrum (winkelcentra!) en bijvoorbeeld niet naar het bos.  Daarmee worden gedragingen geleid door arrangementen van de overheid. Sportvelden worden uit het centrum geweerd naar de stadsranden. Daardoor gaan sommige jongeren minder snel sporten. Kortom inrichting van de woonomgeving belangrijk. Een bepaalde levensstijl aantrekkelijk maken is het adagium.  Zo kan ook de politiek meer betekenen. Het Centraal Planbureau (CPB) werkte jaar in, jaar uit met modellen die bijvoorbeeld voor politieke partijen het verkiezingsprogramma doorrekenden. Het beste verkiezingsprogramma is dat met een lage staatsschuld en een hoge economische groei. Echter…die modellen laten investeringen in onderwijs of natuur buiten beschouwing. Die komen dus niet zo makkelijk in de verkiezingsprogramma’s terwijl het wel degelijk investeringen zijn maar voor de wat langere termijn!!!  De overheid zou een visie op ‘het goede leven’ moet hebben en is nu te technocratisch, aldus een uitsmijter van Femke Halsema.