Vektis legt verbanden

Vektis

Innovatief

Bericht van een fan…

Al jaren ben ik een volger (en fan) van VEKTIS. Dat komt voort uit belangstelling voor data-analyse, processmining , indicatoren e.d. Daarmee heb ik in mijn loopbaan voortdurend  te maken. VEKTIS beschikt over een basisset van gegevens van verzekerden. Vaak heb ik mij laten ontvallen dat er veel meer in het vat zou moeten zitten. Het instituut liep aan de leiband van de zorgverzekeraars. Die handschoen is opgepakt na de verzelfstandiging.

Historie: Screendump website Vektis 2007

Parkinsonnet

Via de regelmatig verschijnende Zorgthermometer geeft VEKTIS inzicht in het grotere geheel van de zorgsector. Dat levert informatie over geldstromen, maar ook mobiliteit van verzekerden (overstappers). Toe te juichen is, dat er een ontwikkeling is ingezet, waarbij  daadwerkelijk een bijdrage wordt geleverd aan de zorg.  Zowel aan de kwaliteit als de kostenbeheersing. Vektis schuwt daarbij de samenwerking niet. Met respect voor de privacy. Een voorbeeld? Parkinsonnet is over half Nederland uitgerold. Dat biedt de mogelijkheid tot een vergelijkende studie. Door koppeling van gegevens is aannemelijk gemaakt dat implementatie van Parkinsonnet in de regio meer inzet (en kosten) van fysiotherapie betekent. Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de bevinding dat er minder fracturen (door vallen) optreden. Dit is inmiddels vertaald in een beleidsaanpassing. Verzekeraars vergoeden nu landelijk de inzet van Parkinsonnet (‘best practice’). Dit smaakt naar meer! Er zijn ook nieuwe afnemers van gegevens. Zoals de Gemeenten!

Producten (screendump)

Gemeenten

Vektis levert gegevens aan gemeenten over naar de Wmo over te hevelen AWBZ-zorg. Daartoe heeft Vektis een beveiligd portaal ontwikkeld waar gemeenten informatie kunnen vinden over de AWBZ zorg die in natura en via een persoonsgebonden budget (PGB) geleverd is aan de inwoners van de eigen gemeente. Alle extramurale AWBZ-zorg en de zorg voor mensen met een licht zorgzwaartepakket (ZZP) vallen in de toekomst onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en behoren daarmee tot het domein van de gemeenten. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt Vektis gegevens over de AWBZ-zorg beschikbaar aan alle 408 Nederlandse gemeenten. Door de levering van de gegevens ondersteunt Vektis de gemeenten bij de voorbereidingen op de uitvoering van hun nieuwe taken.