Slecht zicht

Nanocoating

Slecht zicht ondanks hard werkende ruitenwissers

EOG

Juist in het najaar speelt het opnieuw. Een decennium geleden is in Duitsland al onderzocht wat omgevingsfactoren betekenen voor de autobestuurder. Centraal daarbij de toepassing van (hydrofobe) coating op de voorruit. Via Internet is daarover een belangwekkend rapport te achterhalen. Er werd gebruik gemaakt van een techniek uit de Oogheelkunde, het  EOG (Electro OculoGram). Maar ook van een vroege vorm van Eyetracking . Die techniek wordt heden frequent ingezet om koopgedrag en zoekgedrag (website) te analyseren.

Vergelijkend onderzoek

Een twintigtal proefpersonen werd ’s nachts de weg opgestuurd met speciaal geprepareerde auto’s, die ook kunstmatig werden beregend. Het verschil zat hem in het al dan niet aanbrengen van een hydrofobe coating. Zowel subjectief als objectief bleek de coating te zorgen voor meer comfort en veiligheid. Ook het aantal oogbewegingen (gemeten met EOG) was duidelijk minder in het laatste geval. De effecten waren groter naarmate de beregening sterker werd. Niet onlogisch is ook dat de ruitenwisser minder intensief hoefde te worden gebruikt.

Expositie Marklin World (KAde Amersfoort)

Uitrol

In de wetenschap dat duisternis en regen een belangrijke bijdrage hebben bij verkeersongevallen, zou je denken dat dergelijke coating brede ingang heeft gevonden. Dat blijkt niet het geval. Een pilot bij een aantal ambulances een paar jaar geleden bleek succesvol. Er is echter geen gevolg aan gegeven (coating werkt lang, maar niet eindeloos).

Antwoord

Kan iemand mij uitleggen waarom deze toepassing bijvoorbeeld in het beroepsvervoer nauwelijks ingang heeft gevonden in ons land? Kostenaspect? Desinteresse? Onbekendheid?

Interesse?

Meld je hier aan. Voor nog geen honderd Euro te regelen.