Demografie is Booming

Wachtlijst

De voorzitter van de NVD  Professor dr.I.Hutter toont zich tevreden

Er moet zelfs een wachtlijst worden aangelegd voor deelname aan de (4e) Nederlandse demografie Dag 2011 op 9 november in Utrecht. Een stroom jonge onderzoekers wordt lid van de NVD ((Nederlandse Vereniging voor Demografie). Het valt niet te loochenen dat onderwerpen als migratie en vergrijzing dagelijks de media halen.

Actualiteit

De plenaire openingssessie, verzorgd door door Professor Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering, VUmedisch centrum en Hans van Noorden, directeur Zorgkantoren VGZIZA (volgend jaar: coöperatie VGZ) behandelt een thematiek die zeer actueel is. Het inherente conflict tussen de stijgende levensverwachting en afnemende gezondheid. Over de maatschappelijke consequenties van een langer leven.

Thema plenaire sessie

Muisstil

De beide sprekers zorgden voor een muisstille zaal (de fraaie aula van het Universiteitsgebouw aan het Domplein in Utrecht) en na afloop een daverend applaus.

Professor Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering

Mythes

Professor Dorly Deeg prikt door een aantal mythes heen die opgeld doen als het gaat om ‘langer leven in gezondheid’. We moeten de samenleving zo inrichten dat maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd, dit ondanks een hogere prevalentie van chronische ziekten en beperkingen.

Hans van Noorden, directeur zorg kantoren VGZIZA

Zorgsystemen

Hans van Noorden beschouwt niet de vergrijzing, maar zorgsystemen als ons grootste probleem. We zullen moeten inzetten op informele zorg en op behoud van functionele sociale zelfstandigheid van burgers. Hij eindigt zijn betoog met de opmerking dat we allemaal met een andere bril naar deze ontwikkeling moeten gaan kijken.