Simon Samaha

ehealth en mHealth

Innovaties in mHealth

eHealth in 2001 enthousiast ontvangen, maar daarna stagnatie….

Hoe zou het gaan met mHealth, 10 jaar later? Een geweldige voordracht op 12 december 2012 als aftrap van Congres & Expo Mobile Healthcare 2012. Ik meen het serieus dat alleen al deze lezing de reis naar Houten waard was. Maar zelden tref je iemand die een dergelijke grondige expertise bezit van de gehele zorgketen. En tevens een helicopterview wat er in de wereld gaande is aan innovaties ( “State of the mHealth Industry”). Zo iemand is voor mij Simon Samaha, die voor PWC  ‘Healthcare’ in portefeuille heeft. In lijn met een recent PWC rapport stelt hij dat dit het juiste moment is voor innovatie in de zorg. Daarbij speelt mHealth een centrale rol. Er zijn wel de nodige uitdagingen, zoals de keuze van het juiste businessmodel. Maar daartoe is ook ‘creatieve destructie (Topol) nodig. Er wordt inzet vanuit allerlei werkvelden en stakeholders gevraagd. Van mobiele toepassing naar op mobiliteit gebaseerde zorgverlening, dat is het perspectief!

Superconvergentie

Emerging Markets

De feiten zijn dwingend. Landen als Zuid-Afrika, India en Brazilie (emerging markets) hebben het voortouw genomen. Dan volgt pas de US. Daarbij is gekeken naar elementen als acceptatie, regelgeving en vergoeding, technologie en impact. In de lijst van de top 10 staat Nederland niet. Terwijl mHealth sterk kan bijdragen aan maatwerk voor de zorggebruiker, die daar (blijkens onderzoek) ook voor wil betalen. Voorbeelden te over zoals WellDoc Diabetes manager en MobileBaby. Zowel op het terrein van de prakijkvoering als zorg- en preventiepaden zijn er mHealth oplossingen. Mijn advies aan de minister (misschien zelfs de regering) : huur Simon Samaha in en hij verdient zich dubbel en dwars terug!

Simon Samaha, 12 december 2012