Doorbraak bij vaatingrepen

Vaatpatiënten

Röntgenbeelden

Gedotterd met driekwart (75%) minder röntgenstraling

Het betekent een belangrijke doorbraak bij vaatingrepen met katheter onder geleiding van röntgenbeelden. Dat is wel duidelijk na klinische studie met 50 patiënten. Voorlopige bevindingen bevestigen verwachting dat interventionele radiologische behandelingen met 75% minder röntgenstraling kunnen

Interventie

Het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en Philips kondigen vandaag een belangrijke doorbraak aan in de behandeling van vaatpatiënten onder geleiding van röntgenbeelden. Voor het eerst kunnen de interventieradiologen van het St. Antonius bij deze dotteringrepen de hoeveelheid röntgenstraling waaraan de patiënt wordt blootgesteld buitengewoon fors verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Ze doen dit met een nieuwe röntgentechnologie van Philips. De kans op mogelijke schadelijke bijwerkingen van röntgenstraling voor patiënten kan hiermee in belangrijke mate verder worden verkleind. Daarnaast kunnen radiologen en laboranten veiliger werken, omdat ze aan minder straling worden blootgesteld.

Belang voor patiënt

Het zijn de eerste bevindingen van een nieuwe klinische studie, die wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie van het St. Antonius Ziekenhuis. Ze zijn in lijn met de uiteindelijke resultaten die de onderzoekers en ontwikkelaars van de technologie verwachten te bereiken; een vermindering van de röntgenstraling tijdens de veel voorkomende vaatingrepen met minstens 75%. De definitieve onderzoeksresultaten worden in de eerste helft van 2013 verwacht. “Het belang van minder straling is er voor iedereen, maar vooral bij de behandeling van jong volwassenen en patiënten die langdurige en complexe ingrepen moeten ondergaan. Daarnaast ondergaat iemand met vaatproblemen vaak meerdere keren dezelfde soort behandeling. Met de stralingsbeperking is het nu theoretisch mogelijk een patiënt vier keer te behandelen met de hoeveelheid röntgenstraling die vroeger nodig was voor één procedure”, zegt dr. Marco van Strijen, interventieradioloog en hoofdonderzoeker in het St. Antonius Ziekenhuis.

Klinische studie

Tijdens de eerste fase van de klinische studie zijn 50 patiënten gevolgd die behandeld werden voor vaatvernauwingen in de bekkenslagaders als gevolg van aderverkalking. Bij deze ingreep bracht de interventieradioloog een katheter via een kleine opening in de lies de slagader in en spoot daar contrastvloeistof in om de bloedvaten bij röntgenopnames zichtbaar te maken. Voor een directe vergelijking tussen de beide methodes werd de eerste reeks beelden gemaakt met een conventioneel interventiesysteem van Philips en de tweede reeks met hun nieuwe röntgentechnologie. Deze techniek maakt de forse vermindering van röntgenstraling bij het maken van de beelden mogelijk. De bevindingen werden opgedaan door de dosis straling voor de patiënt en de radioloog met een dosismeter tijdens de gehele procedure te registreren.

Beeldkwaliteit

“Bij geen van de vijftig patiënten hoefden wij als interventieradiologen terug te vallen op het bestaande interventiesysteem dat met een gebruikelijke hogere dosis röntgenstraling werkt. We konden zien dat de beelden van het nieuwe systeem net zo scherp waren. Zodoende konden we de toegediende röntgendosis voor onze patiënten bij de behandeling beperken,” zegt dr. Marco van Strijen, hoofdonderzoeker van deze studie in het St. Antonius Ziekenhuis. Het St. Antonius Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat met deze röntgentechnologie werkt. Op de afdeling Radiologie in het ziekenhuis worden jaarlijks ongeveer 1.200 patiënten geholpen met een dotterbehandeling. In Nederland gaat het in totaal om tienduizenden patiënten die baat kunnen hebben bij deze doorbraak.

Andere behandelingen

De nieuwe röntgentechnologie wordt inmiddels ook al ingezet bij interventieradiologische behandelingen in andere delen van het menselijk lichaam. Bijvoorbeeld bij de behandeling van vaatafsluitingen in de hersenen (beroerte), bij aandoeningen van de longvaten of bij bevriezing van tumoren onder geleiding van röntgenbeelden. De techniek kan ook worden ingezet bij dotterprocedures aan de kransslagaderen, die zich in het hart bevinden.“Voorheen was het technisch lastig om een hoogwaardige beeldkwaliteit en lage dosis te combineren bij röntgeninterventies, en vaak rolde er een compromis uit,” zegt Bert van Meurs, algemeen manager bij Philips Healthcare voor röntgeninterventiesystemen. “We zijn trots dat we in nauwe samenwerking met onze klinische partners werken aan een wereldwijde doorbraak die in zeer belangrijke mate kan gaan bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Medische beeldvorming is een technologie die vandaag de dag meer en meer wordt ingezet bij behandelingen. Daarom is het verminderen van röntgenstraling zonder verlies van beeldkwaliteit zo ontzettend belangrijk.”