Even polsen

Sensor

Additief

De inzet van sensoren in de gezondheidszorg en welzijn staat een enorme ontwikkeling te wachten

Zo kan een combinatie van bijvoorbeeld hartslagmeter en stappenteller indicatief zijn voor de belastbaarheid van een individu. De verkenning van diverse mogelijkheden levert verrassende inzichten op. Nederlandse onderzoekers hebben in de GGZ een korte pilot verricht met een handzame sensor die -weggewerkt in een polsbandje- de huidweerstand registreert. Gedurende een maand werd bij een aantal patienten in een gesloten inrichting enkele uren continu deze huidweerstand geregistreerd en nadien uitgelezen. Dat gebeurde naast de gebruikelijke observatie.

Bron: GGZ Eindhoven

casereport

In een casereport in de Acta Neuropsychiatrica berichten de onderzoekers over hun bevindingen.De huidweerstand neemt af (= huidgeleiding wordt groter) bij agressief gedrag. Opmerkelijk was dat bij een patiente met schizofrenie de afname van de huidweerstand een uur vooruit liep op de gedragsverandering. Dat betekent dat de suggestie wordt gewekt dat hier een mogelijkheid ontstaat voor vroegdiagnostiek (en interventie) mits de sensor online kan worden gevolgd. Via technieken als Bluetooth  is dat voor Philips- betrokken bij het project- haalbaar.

Uiteraard zal in uitvoerige opzet ondermeer moeten blijken of  de inzet betrouwbaar en kosteneffectief is.