Robotica meets Domotica

Roboned

Strategic Bridging

Hoe doen we dat?

Meer precies gezegd:  zijn er mogelijkheden voor strategic bridging tussen Domotica Platform Nederland en IIP RoboNED. Directeur Boudijn H. Uythof  (Domotica Platform Nederland) stelt deze vraag tijdens zijn inleiding. Of Domotica en Robotica iets met elkaar te maken hebben of zouden moeten hebben. Zoja, hoe pakken we dat dan aan.
Hij geeft in zijn inleiding een terugblik en kijkt daarbij naar de gehele context. Dit vanuit het perspectief van het Domotica Platform. Vraag: hoe zou het thuisnetwerk er uit moeten zien en hoe passen robots in de woonomgeving?

Meeting

Wachtlijst

De bijeenkomst vindt plaats op 30 september 2011 bij Van der Valk Hotel Hilversum-De Witte Bergen. Er is een heuse wachtlijst. Het onderwerp leeft enorm. Voorafgaande aan de bijeenkomt, waarover op RoboNed veel meer te lezen is, spreek ik met  Boudewijn Uythof. 

Wat verwacht hij van deze dag?